Europoje – pirmoji Septintos dienos adventistų pastorė

 Europoje – pirmoji Septintos dienos adventistų pastorė
 • Remigijus Rabikauskas Adventistai kaip ir visos vardinės bažnyčios degraduoja
 • Vaidas Krasauskas Remigijus Rabikauskas, ir jo organizacija vienintele yra teisi. Neva moteru kunigyste, kad ir nesutinkame su ja, padaro baznycia netikra, nesvaria ir atskirta nuo Evangelijos.
 • Remigijus Rabikauskas 1 Tim 2,12–14 
  Čia Paulius sako: „Aš neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui; ji tesilaiko tyliai“. 1 Kor 14,34 jis priduria: „…moterys tegul susirinkimuose tyli; kalbėti joms neleidžiama, jos turi būti pavaldžios, kaip skelbia Įstatymas“ (plg. 1 Pt 3,5–6). Argi tai nedraudžia moterims tarnauti ir nežemina jų asmenybių? 
  Visai ne. Šios, kaip ir daugelis kitų ištraukų iš Biblijos, tinkamai suprastos kontekste, išaukština moters vaidmenį ir skiria joms didžią tarnystę Kristaus Kūne. Kalbant apie moterų vaidmenį Bažnyčioje, omenyje reikia turėti kelis dalykus. 
  Visų pirma Biblija skelbia, kad moterys kaip ir vyrai yra sukurtos pagal Dievo atvaizdą (Pr 1,27). Tai reiškia, kad jos iš prigimties yra lygios su vyrais. Nėra jokio esminio skirtumo: ir moterys, ir vyrai yra sukurti lygūs kaip žmonės.

  Antra, ir vyrai, ir moterys yra vienodai atpirkti. Jie turi tą patį Viešpatį ir dalijasi tuo pačiu išganymu. Nes Kristuje „nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje“ (Gal 3,28). 

  Trečia, tarnystės dovanos, išvardytos Biblijoje, neturi lyties simbolių. Neparašyta: „mokymo dovana – vyrams, šalpos dovana – moterims“. Kitaip tariant, moterys turi tas pačias tarnystės dovanas Kristaus kūne kaip ir vyrai. 

  Ketvirta, visoje Biblijoje Dievas apdovanoja, laimina ir naudoja moteris tarnystėje. Tarp jų Mirjama, pirmoji tarnavusi šlovinimu muzika (Iš 15,20), teisėja Debora (Ts 4,4), pranašė Holda (2 Metr 34,22), pranašė Ona (Lk 2,36), Rašto mokytoja Priscilė (Apd 18,26) ir Bažnyčios tarnautoja Febė (Rom 16,1). 

  Penkta, Jėzui tarnystėje talkino daug moterų (Lk 23,49; Jn 11). Be abejonės, labai svarbu yra tai, kad, priešingai tuo metu vyravusiai patriarchalinei kultūrai, Jėzus pasirinko dvi moteris, kurioms pirmosioms pasirodė prisikėlęs iš numirusių (Mt 28,1–10; Jn 20,10– 18). Petrui tai pavyko tik iš trečio karto (1 Kor 15,5)!

  Šešta, kad ir ką Paulius turėjo galvoje sakydamas „ji tesilaiko tyliai“, jis tikrai nenorėjo pasakyti, kad moterys negali tarnauti Bažnyčioje. Tai akivaizdu dėl kelių priežasčių. Visų pirma tame pačiame laiške (1 Kor) Paulius moko moteris, kaip jos turi melstis ir pranašauti Bažnyčioje, tai yra padoriai ir tvarkingai (1 Kor 11,5). Be to, buvo atvejų, kai visi vyrai taip pat turėjo „laikytis tyliai“. Jie turėjo taip elgtis tada, kai vienas iš jų prabildavo Dievo vardu (1 Kor 14,28). Galiausiai Paulius nedvejodamas pasitelkdavo moteris padėti jam tarnystėje. Tai rodo svarbus vaidmuo, skirtas Febei, – atnešti romiečiams didįjį laišką (Rom 16,1).Šešta, kad ir ką Paulius turėjo galvoje sakydamas „ji tesilaiko tyliai“, jis tikrai nenorėjo pasakyti, kad moterys negali tarnauti Bažnyčioje. Tai akivaizdu dėl kelių priežasčių. Visų pirma tame pačiame laiške (1 Kor) Paulius moko moteris, kaip jos turi melstis ir pranašauti Bažnyčioje, tai yra padoriai ir tvarkingai (1 Kor 11,5). Be to, buvo atvejų, kai visi vyrai taip pat turėjo „laikytis tyliai“. Jie turėjo taip elgtis tada, kai vienas iš jų prabildavo Dievo vardu (1 Kor 14,28). Galiausiai Paulius nedvejodamas pasitelkdavo moteris padėti jam tarnystėje. Tai rodo svarbus vaidmuo, skirtas Febei, – atnešti romiečiams didįjį laišką (Rom 16,1).

  Septinta, „tylos“ eilutės, teisingai suprastos kontekste, yra ne moterų tarnystės draudimas, bet moterų valdžios apribojimas. Paulius teigia, kad moterims neleidžiama „vadovauti vyrui“ (1 Tim2,12). Jis tęsia savo pamokymus „laikytis tyliai“, primindamas joms būti „klusnioms“ (1 Kor 14,34). Vyrai, be abejo, irgi buvo pavaldūs ir turėjo paklusti Kristaus valdžiai (1 Kor 11,3). Geriausias įrodymas, kad būti klusniam nėra nieko žeminančio, yra tai, kad Kristus, kuris buvo Dievas žmogaus kūne, visada – ir būdamas žemėje (Fil 2,5–8), ir netgi danguje (1 Kor 15,28) – klausė Tėvo. Vyrų valdžia ir vadovavimas nėra vien kultūrinis reiškinys. Akivaizdu, kad tai remiasi pačia sukūrimo tvarka (1 Kor 11,9, 1 Tim 2,13). Todėl vyresniaisiais gali būti tik vyrai (plg. 1Tim 3,2). Tačiau tai jokiu būdu nesumenkina ir nepanaikina moterų vaidmens nei šeimoje, nei Bažnyčioje. Faktas, kad vyrai negali gimdyti vaikų, nesumenkina nei jų žmogiškumo, nei jų vaidmens šeimoje. Paprasčiausiai Dievas juos apdovanojo ne šia, o kita funkcija. 

  Aštunta, Dievas skyrė moterims ypatingą vaidmenį ir sukūrimo tvarka, ir atpirkimu. Visų pirma, Ieva buvo sukurta ne iš Adomo kojų, kad jis ją mindžiotų ir ne iš jo galvos, kad ji jam vadovautų, bet iš jo šono, kad būtų lygi su juo ir taptų jo kompanione (Pr 2,19– 25). Negana to, kiekvienas kada nors gimęs vyras buvo nešiojamas moters įsčiose (1 Kor 11,12), ir didžioji jų dauguma buvo jos auginama kūdikystėje, vaikystėje ir jaunystėje, – kol užaugdavo. Be to, kada Dievas pasirinko indą, per kurį Jis apsireikš žmogaus kūne (Jn 1,14), tai nebuvo nei tiesioginis kūno sukūrimas (kaip Adomo), nei matomos formos priėmimas (kaip Viešpaties angelas), nei vyro klonavimas. Tai buvo stebuklingas pradėjimas ir išnešiojimas moters, palaimintos mergelės Marijos, įsčiose (Mt 1,20–21, Gal 4,4). Ir vėlgi – per gimdymą ir auginimo procesą Dievas apdovanojo moterį pačia nuostabiausia žmogaus, įskaitant kiekvieną vyrą, formavimo galimybe. Tai pats švelniausias ir jautriausias įspūdžiams gyvenimo laikas – prieš gimdymą (Ps 139,13–18) ir po jo. Galiausiai Bažnyčioje Dievas padarė moteris „viena Kristuje Jėzuje“ (Gal 3,28) ir suteikė joms dvasios dovanas (1 Kor 12. 14; Rom 12), tad jos gali ugdyti Kristaus Kūną, įskaitant ir pranašavimą (Apd 2,17–18 ir 21,9), ir mokymą (Apd 18,26, Tit 2,4).

 • Linas Šeimyniškiai Nebijok, Remigijau, moterys po susirinkimų atsiima:) Dažnaiu ty, kur moterims nilaidžia kalbėt, jos ir valdo, tik iš po skverno:)
 • Remigijus Rabikauskas Linai, čia kaip anekdote:
  Pastorius per pamokslą sako:” Vyro žodis šeimoje visuomet turi būti paskutinis !“. 
  Moteriškas balsas iš salės:” Ir tas žodis turi būt:” Taip mieloji””
 • Vaidas Krasauskas Remigijus Rabikauskas, nevisi sutinka su tavo 1 Tim ir 1 Kor pritaikymu siuolaikinems baznycioms.  Nors nesu moteru kunigystes fanas, taciau galiu laisvai tavo egzegeze “tear down.” 1. 1 Tim 2 skyrius yra skirtas vietinei Efezo baznyciai, kurioje buvo problemos su moterimis mokytojomis. Tai gali buti pilnai tik vietines baznycios problemos sprendimo budas, bet ne universalus paliepimas visiems laikaims.  2. 1 Kor 14:34 nieko nekalba apie moteru kunigyste – veikiau cia kalbama kontekste apie viesa pranasysciu teisima – moteris negali surinkime viesai pranasysciu teisti Korinto baznycioje. Tai irgi gali buti tik vietinis paliepimas. Kalbejimas cia pabreziamas, o ne mokymas.  3. Jeigu tiki, kad Sv. Dvasios dovanos (pranasystes, kalbu kalbejimas, mokymas) neskirstomas pagal varpos turejima ar jos neturejima, amziu ar jaunyste – tada logiskai gaunasi, kad ir moterys yra prances ir gali mokyti Dievo surinkime. 4. Jeigu priimsime pazodziui 1 TIm 2 ir 1 Kor 14:34 musu moterys negali nei melstis baznycioje, nei kalbeti, nei giedoti, nei sekmadienio mokyklos mokyti, taciau pats tai daryti leidi.  5. Teisingai mini, jog moterims Kristus pirmiausia pasirode, bet pamirsti pamineti, kad moterys buvo pirmosios Velyku kriksciones – jos paskelbe zinia mokiniams.  6. Mini apie Febe, bet pamirsti pasakyti, kad ji buvo baznycios diakone, o Biblija tiesiogiai leidzia moteris diakonemis ordinuoti.  7. 1 Tim 3:2 nesako, kad vien vyrai turi buti vyskupais. Cia iskaitai i teksta – veikiau Paulius apibudina kokie turetu buti vyrai vyskupai. Cia yra skirtumas – tekstas nekalba, kad vien pimpala turintys asmenys gali buti vyskupais, bet veikiau apidubina ju charakteri.
 • Remigijus Rabikauskas Vaidai, Jūs teigiate, kad tai kas parašyta laiške Timotiejui buvo skirta tik I amž. gyvenusiam Efezo bažnyčios vyresniajam Timotiejui ir visiškai netinka mūsų laikų žmonėms. Išties remiantis tokiu principu galima pateisinti bet ką, net pedofilijos įteisinimą ar homoseksualias santuokas. 
  Jei Kristus būtų numatęs, kad moterys turi ( lygiomis teisėmis su vyrais ) būti apaštalėmis, postorėmis ar vyskupėmis, tai 6 iš 12 apaštalų būtų moterys arba blogiausiu atveju bent viena iš 12. Deja to nebuvo. Kaip nebuvo moterų kunigystės nei Levitų Šventyklos tarnavimo modelyje , nei sinagogų tarnavimo modelyje.
 • Laima Briediene Pasakyta aiskiai : Pastorius gali buti vienos zmonos vyras . 
  Neisivaizduoju ,kaip tai butu galima taikyti moterims
 • Vaidas Krasauskas Remigijus Rabikauskas, pedofilija yra kulturinis darinys. Tai apibreziama istatymais ir nusistovejusiomis kulturinemis normomis. Tarkim Lotynu Amerikoje 12 metu mergina jau pilnai pasiruosus teketi, o Lietuvoj asmeni, besituokianti su ja apkaltintu ped…See More
 • Biblijos Studijos Vaidai, Biblija parašyta visiems. Joje rasi: ,,Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu ir užsitraukė kraujo kaltę” ( Kun 20, 13 ).
 • Gintaras Delinikaitis Vaidas, reikejo parasyt, kad pedofilija ne tik kulturinis reiskinys, bet ir mifas…
 • Hannah Msk tai kad kalba Biblija apie homoseksualizmą skaityti: Rom 1…
 • Linas Šeimyniškiai Nu ko prie pastorės prikibot su homoseksualais ir perdofilija? duokit žmogui pradėt dirbt:)
  11 hours ago · Like · 1
 • Remigijus Rabikauskas Moterų pastorystės idėjos, tai feminizmo judėjimo įtaka bažnyčiai, neturinti nieko bendro su Dievo Žodžiu.
 • Cipora Yiddish .Dievui reikia indo.Ar tai vyras ar moteris,gi nesvarbu lytis.Dievui reikia pasisventusio zmogaus ir tiek..
 • Remigijus Rabikauskas Сipora, taip Dievui reikia pasišventusio žmogaus, kuris vykdytu Dievo valia ir ta valia negali prieštarauti Jo paties Žodžiui. Nei ST Levitų kunigų tarpe nebuvo moterų, nei apaštalų bažnyčioje vadovaujančių pareigų neužėmė moterys, nei danguje tarpe 24 vyresniųjų moterų nėra. Ir klausimas apie moterų įšventinimą į vyskupo pareigas imtas kelti tik tuomet kai ėmė kilti feminizmo idėjos.
 • Vaidas Krasauskas Remigijus Rabikauskas, slubuoja tavo hermeneutika. Kam grizti prie ST seseliu? Ankstyvojoje baznycioje buvo gryzta prie ST modelio – vyskupai virto kunigais, eucharistija virto auka ir pan. O moteru apastaliu buvo. Apastalas tai siustasis asmuo su zinia – o moterys ejo ir buvo siustos pranesti Petrui ir kitiems mokiniams apie prisikelima.  Rom 16:7 lyg ir mini Junia tarp apastalu. Feminizmas ne visada taip blogai.
 • Remigijus Rabikauskas Vaidai, kodėl apie moterų vyskupystę nebuvo teologinių diskusijų iki XX amž. ?
 • Vaidas Krasauskas Teisingai sakai – kultura keitesi.
 • Vaidas Krasauskas Remigijus Rabikauskas, bet ir cia turime problemu. Vergove Biblijoje leistina, ir ne vienas baznycios tevas iki Gregorio Nysiecio nesmerke vergijos. Taciau dabar turbut pats nepalaikytum vergijos, nors Biblija ja reguliuoja?