Romos katalikų bažnyčios katekizme pateikiama ši Dešimt Dievo įsakymų interpretacija: 1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. ? 2. Netark Dievo vardo be reikalo. 3. Švęsk sekmadienį. 4. Gerbk savo tėvą ir motiną. 5. Nežudyk. 6. Nepaleistuvauk. 7. Nevok. 8. Nekalbėk netiesos. 9. Negeisk svetimo vyro ar svetimos moters. 10. Negeisk svetimo turto.