Zodis antikristas reiskia “vietoj Kristaus” arba “pries Kristu”.
Si termina galima taikyti popieziui ir bet kam kitam ,kas eina pries Kristu – Mesija ar net stato save vietoje Mesijo .
Jonas savo 1-ajam laiske rase ,kad jau jo laikais daug antikristu atsirado.
” Vaikeliai, tai paskutinė valanda. Kaip esate girdėję, kad ateis antikristas, tai jau dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog tai paskutinė valanda”(1Jn 2:18).

Sv.Raste pats zodis “antikristas” naudojamas labai limituotai ,bet antikristo dvasia minima daznai visoje Biblijoje .
_________________________________

Anglu k. :
The term antichrist (Greek: anticristoV, meaning “instead of Christ,” or “against Christ”) is officially Biblical, coined by the apostle John two thousand years ago, and used only five (5) times by him with limited discussion in two of his letters found in the Bible at 1st John and 2nd John. (Note however, that although the Biblical use of the term “antichrist” itself is very limited, the notion of (and pervasive spirit of) the “antichrist” is dealt with frequently and at length in the Bible. Consider, for example, the one-page letter of Jude, in which the term “antichrist” is not used but the allusion to such is very clear.)

1st John 2:18
Children, it is the last hour; and as you have heard that antichrist is coming, so now many antichrists have come; therefore we know that it is the last hour.
16 minutes ago · Edited · Like

Laima Briediene Dar keletas eiluciu APIE ANTIKRISTA ir jo dvasia :

1Jn 2:22 Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia, kad Jėzus yra Pateptasis? Tas yra antikristas , kuris neigia Tėvą ir Sūnų.
1Jn 2:23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą.
1Jn 2:24 Todėl tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasilieka jumyse, tada ir jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

Jn 2:3 Iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo įsakymų.
1Jn 2:4 Kas sako: “Aš Jį pažįstu”, bet Jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame tiesos.
1Jn 2:5 O kas laikosi Jo žodžių, tame iš tiesų Dievo meilė tobula tapo. Iš to ir pažįstame, jog Jame esame.
1Jn 2:6 Kas sako esąs Jame, tas turi pats taip elgtis, kaip ir Jis elgėsi.
1Jn 2:7 Broliai, aš jums nerašau naujo įsakymo, bet seną įsakymą, kurį turėjote nuo pradžios. Senas įsakymas yra žodis, kurį girdėjote nuo pradžios.

2Jn 1:4 Labai nudžiugau, radęs tavųjų vaikų, vaikščiojančių tiesoje, kaip reikalauja iš Tėvo gautasis įsakymas.
2Jn 1:5 O dabar prašau tave, ponia, – ne kaip rašydamas naują įsakymą, bet kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, – kad mylėtume vieni kitus.
2Jn 1:6 O meilė – tai gyventi pagal Jo įsakymus. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios: kad gyventumėte pagal jį.
2Jn 1:7 Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie neišpažįsta Jėzaus Kristaus, atėjusio kūne. Toks yra apgavikas ir antikristas.