TIKINTYS DIEVĄ

TIKINTYS DIEVĄ

http://www.kubik.org/ee/Lithuanian/Tikintys.pdf

“Ši nuostabi saulės, planetų ir kometų sistema tegalėjo būti įgyvendinta
padedant ir viešpatajant protingai ir galingai būtybei…” – Isaac Newton (XVII
amžiaus Britanijos matematikas ir fizikas)
“Be Dievo ir Biblijos teisingai valdyti pasaulį neįmanoma” – George
Washington (Pirmasis JAV prezidentas)
“Priešingai negu kiti, kurie galvoja, kad Visagalis Dievas, išjudinęs
Visatą, paliko ją pačiai sau… aš visuomet maniau, kad Jis visada, visur yra
visų reikalų arbitras” – Paul Johnson (XX amžiaus Britanijos žurnalistas ir
istorikas)
“Aš noriu žinoti [Dievo] mintis; visa kita tėra smulkmenos” – Albert
Einstein (XX amžiaus Vokietijos-Amerikos mokslininkas).
“Moksliniai atradimai rodo fizinio pasaulio darnos grožį, už kurio
nujaučiamas dieviškojo Kūrėjo protas” – John Polkinghorne (XX amžiaus
Britanijos mokslininkas ir rašytojas)

TIKINTYS BIBLIJA

“Jaučiu didžiulę pagarbą Biblijai ir manau, kad kuo anksčiau mano
vaikai pradės ją skaityti, tuo geriau jie pasiruoš būti naudingais savo šalies
piliečiais” – John Quincy Adams (1825-1829 metų JAV prezidentas)
“Aš įsitikinęs, jog Biblija yra pati geriausia iš visų Dievo duotų žmogui
dovanų” – Abraham Lincoln (1861-1865 metų JAV prezidentas)
“Visuose mano gyvenimo sunkumuose ir sielvartuose Biblija man teikė
šviesą ir stiprybę” – Robert E. Lee (Vyriausiasis konfederacijos generolas
Amerikos pilietiniame kare)
“Biblija autentiškesnė, negu kitos – pasaulietinės – istorijos” – Isaac
Newton (XVII amžiaus Britanijos matematikas ir fizikas)
“Biblija dėl savo ypatingos kilmės savo varžovus palieka be galo toli
pralenkusi” – W.E.Gladstone (XIX amžiaus Britanijos ministras pirmininkas)

Advertisements