EmanuEl – Dievas su mumis

Laima Briediene uploaded a file.

Žodis apie Mesijo dieviškumą :

1. EmanuEl – Dievas su mumis
2. Ar krikščionys tiki į tris Dievus

Portable Document Format

Like · ·
 • Vaidas Krasauskas O kodel tiki 3 dievus?
 • Vaidas Krasauskas Jezus = YHWH.
 • Gintaras Delinikaitis “…..Jo vardas bus
  „Nuostabusis Patarėjas,
  Galingasis Dievas,

  Amžinasis Tėvas,
  Ramybės Kunigaikštis“.
 • Gintaras Delinikaitis “Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, –
  jūs numirsite savo nuodėmėse“.Jn.ev.

 • Laima Briediene Vaidai ,sis straipsnis yra rasytas zydu ir visu pirma skirtas zydas . O zydams yra labai sunku priimti Dievo daugialypiskuma . Gal but , problema padidina tai ,kad tradiciskai yra pateikiama “Trejybes” versija ,kuri siek tiek skiriasi nuo to ,kaip Rastas apibudina Dievo daugialypiskuma ,butent Teva ,Sunu ir Sv. Dvasia .

 • Laima Briediene Kita problema ,kad siuolaikiniai zydu teologai (ortodoksiniai ir kai kurie mesijiniai) yra labai paveikti Rambamo mokymo ,kuris savo 13-a teziu 12 amziuje dave krypti siuolaikiniam ortodoksiniam Judaizmui . Butent apie tai ir yra antrasis straipsnis siame dokumente . Kaip Rambamas pakeite ‘Echad’ i ‘Yachid’ ir pan ….
 • Laima Briediene JĖZUS – DANGAUS IR ŽEMĖS KŪRĖJAS
  Perskaitykite Jn 1, 1–3, 14; Kol 1, 15– 16; Hbr 1, 1– 2. Kaip Naujojo Testamento rašytojai apibūdino Kūrėją? Kokia yra šio atsakymo reikšmė?
  Jonas apibūdino Jėzų kaip Žodį (gr. logos) ir prilygino Jį Dievui. Tiksliau
  sakant, Jėzus yra Tas, per kurį visa buvo sukurta. Jono dienomis žodis logos dažnai buvo vartojamas nusakyti kūrybinį principą. Skaitytojai buvo susipažinę su logos kaip kūrybos esmės ar net kaip kūrėjo sąvoka. Jonas taikė ją Jėzui, nurodant į Jį kaip į tikrąjį Kūrėją. Jėzus,Logos, Tas, kuris įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų, ne tik buvo vienintelė Esybė pradžioje. Jis buvo Tas, per kurį visa atsirado. Tai reiškia, kad Pr 1, 1 galima būtų skaityti taip: „Pradžioje Jėzus sukūrė dangų ir žemę“.
  Pauliaus žodžiai kolosiečiams, nusakantys, kad Jame yra sukurta visa, sutampa su Jono samprata, kad Jėzus Kristus yra Kūrėjas. Paulius dar priduria, kad Jėzus yra neregimojo Dievo atvaizdas. Kadangi esame puolę, negalime regėti Dievo Tėvo, bet galime matyti Jėzų. Jei norime sužinoti, koks yra Dievas, galime tyrinėti Jėzaus gyvenimą (Jn 14, 9). Paulius taip pat vadina Jėzų Kūrinijos pirmagimiu (Kol 1, 15). Šiame kontekste žodispirmagimis nurodo ne į kilmę, bet užimamą padėtį. Pirmagimis būdavo šeimos galva ir turto paveldėtojas. Jėzus buvo pirmagimis ta prasme, kad, kaip Kūrėjas ir Įsikūnijusysis (tapęs žmogumi), Jis yra teisėta žmonijos galva. Jėzus nebuvo sukurta būtybė. Jis yra amžinai viena su Tėvu.
  Hbr 1, 1–2 kartojasi ta pati mintis, kaip Laiško kolosiečiams ištraukoje. Jėzus yra paskirtasis visų dalykų paveldėtojas, Tas, per kurį pasaulis buvo sukurtas. Be to, Jis yra Dievo atvaizdas.
  Ką atsakytumėte, jei kas nors jūsų paklaustų: „Koks yra jūsų Dievas?“ Kaip pagrįstumėte savo atsakymą?
 • Laima Briediene KŪRĖJAS TARP MŪSŲ
  Perskaitykite Jn 2, 7–11; 6, 8–13; 9, 1–34. Ką šie tekstai pasako apie Dievo galią kurti?
  Kiekvienas iš šių stebuklų padeda mums pamatyti Dievo galią medžiaginiam pasauliui, kurį Jis pats sukūrė.

  Pirma, kokio proceso reiktų, kad vanduo būtų pakeistas į vyną? Mums tai nežinoma. Išties šiam stebuklui atlikti prireikė akto, nepavaldaus gamtos dėsniams, bent jau tiems, kurie žinomi mums.
  Padauginant žuvį ir duoną, Jėzus pradėjo penkiais duonos paplotėliais ir dviem žuvelėmis, o viskas baigėsi tuo, kad maisto pakako pamaitinti minią ir buvo surinkta 12 pintinių likučių. Visas maistas buvo padarytas iš atomų ir molekulių. Jėzui pradėjus maitinti minią, galiausiai maistą sudariusių atomų ir molekulių buvo daug daugiau. Kaip jie atsirado, jei ne dėl antgamtinio Dievo įsikišimo?
  Be to, kokie fiziniai pokyčiai turėjo įvykti, kad aklas žmogus praregėtų? Jis buvo aklas nuo pat gimimo, todėl jo smegenys niekada nebuvo skatinamos sudaryti vaizdus, siunčiamus per akį ir regos nervą. Taigi aklojo smegenys turėjo būti „perinstaliuotos“, kad apdorotų gaunamą informaciją, suformuotų vaizdus ir paaiškintų jų reikšmę. Be to, kažkas buvo negerai ir su akimis. Galbūt kai kurios fotoreceptorių molekulės buvo neteisingai susiformavusios dėl DNR mutacijos. Gal mutacija įvyko iš karto po gimimo genuose, kurie kontroliuoja akies tinklainę, regos nervą, lęšį ir pan. Gal buvo padaryta mechaninė žala, kuri ir lėmė netinkamą akių veiklą.
  Nepaisant visų smulkmenų, Jėzaus žodžiai suformavo molekules atitinkamose vietose, funkcinius receptorius, neuronų jungtis ir smegenų ląsteles, kad į akis patekusi šviesa sudarytų vaizdą, ir žmogus galėtų atpažinti tai, ko jis nebuvo matęs.

  Citatos paimtos is dievozodis.lt

 • Laima Briediene ĮSTATYMO LEIDĖJAS IR TEISĖJAS
  Visi Senojo Testamento įsakymai yra iš Jėzaus. Pastarieji kartais vadinami Mozės įsakais, nes buvo per jį duoti (2 Met 33, 8; Neh 10, 29–30), tačiau per dykumą izraelitus vedė Jėzus ir Jis davė jiems Dešimt įsakymų ant Sin
  ajaus (žr. 1 Kor 10, 1–4). Kalno pamoksle Jėzus paaiškino ir išplėtojo Įstatymą. Jis yra Žodis, tapęs kūnu (Jn 1, 14), ir pagal Jo Žodį mes būsime nuteisti (Jn 12, 48).
  „Tačiau tėra vienintelis Įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas gi tu toks, kad teistum artimą?!“ (Jok 4, 12) Ką šios eilutės pasako mums apie Jėzų kaip mūsų Teisėją? Iz 33, 22; 11, 1–5; Hbr 4, 15–16; Apr 19, 11–16.
  Tik tas, kuris puikiai išmano įstatymą, gali teisti, ar įstatymas tikrai buvo sulaužytas. Prieš eidami į egzaminus, teisininkai studijuoja daug metų, taip išmėgindami savo pasirengimą pradėti teisininko darbą. Jėzaus laikais Rašto aiškintojai (iš kurių daugelis buvo fariziejai) uoliai tyrinėjo, ir ne tik Mozės įstatymą, bet ir teisinius papročius. Kadangi Jėzus nesutiko su daugybe iš šių papročių, kilo rimtų konfliktų su vadovais. Bet kaip Tas, kuris davė šiuos įsakymus, Jis buvo ir yra kvalifikuotas paaiškinti, ką jie reiškia, ir įvertinti, ar jie buvo sulaužyti. Taigi, kai Jėzus sugrįš, Jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus (Apr 22, 12). Be to, atsižvelgiant į tai, kad Jėzus prisiėmė žmogiškąją prigimtį, gyveno nenusidėdamas, mirė vietoj mūsų ir buvo prikeltas, taip nugalėdamas nuodėmę ir mirtį, Jėzus gali mus išgelbėti iš nuodėmės.