“Centras – Jėzus Kristus” – kaip tai reikėtų suprasti ?

Romualdas Repšys: – “Centras – Jėzus Kristus” – kaip tai reikėtų suprasti?
Ar ne geras klausimas ?

Like · · · 3206
 • Laima Briediene Is tiesu labai neaiski schema … Jauciasi ,kaip supriesinamos Rasto dalys,bandoma teigti ,kad garbinimas kazkuriuo metu is esmes pasikeite .
  Sioje schemoje remiamamsi tam tikromis eilutemis . Butu gerai pasiziureti i jas kontekste :

  Isa 2:2 Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Į jį plūs visos tautos.
  Isa 2:3 Daug tautų ateis ir sakys: “Eikime prie Viešpaties kalno, į Jokūbo Dievo namus, kad Jis mokytų mus savo kelių ir mes vaikščiotume Jo takais”. Nes iš Siono išeis įstatymas, o iš Jeruzalės – Viešpaties žodis.
  Isa 2:4 Jis teis tautas ir sudraus daugelį tautų. Jie perkals savo kardus į noragus ir ietis į pjautuvus. Tautos nebekariaus tarpusavyje ir nebesimokys kariauti. ——————
  Sios eilutes kalba APIE BUSIMA TUKSTANTMECIO KARALYSTE ,todel jos negali buti NURASYTOS ,KAIP SENAS,Atgyvenes GARBINIMAS .
  ____________________________________________

  Isejimo /Exo 23:12 Šešias dienas dirbk savo darbą, o septintąją dieną ilsėkis, kad pailsėtų tavo jautis bei asilas ir atsikvėptų vergės sūnus bei ateivis.
  Exo 23:13 Laikykitės viso, ką jums įsakiau. Neminėkite kitų dievų vardo, tenesigirdi to iš jūsų lūpų.
  Exo 23:14 Tris kartus per metus švęsi man šventes.
  Exo 23:15 Švęsk Neraugintos duonos šventę. Septynias dienas valgyk neraugintą duoną, kaip įsakiau nustatytu laiku, Abibo mėnesį, nes jį išėjai iš Egipto. Nepasirodyk mano akyse tuščiomis rankomis.
  Exo 23:16 Švęsk Pirmųjų vaisių derliaus šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, Derliaus nuėmimo šventę.
  Exo 23:17 Tris sykius per metus kiekvienas vyras tepasirodo Viešpaties akivaizdoje. —————————

  Ar tai TIK taip vadinamo SENOJO TESTAMENTO laikais ?
  Zemiau idetose pranasysciu eilutese matome ,kad ateityje ,Tukstantmecio Karalysteje ,DIEVO SVENTES bus SVENCIAMOS IR TAUTOS ATEIS I JERUZALE PAGARBINTI VIESPATI .

  Eze 45:21 Pirmo mėnesio keturioliktą dieną švęskite Paschą. Švęskite septynias dienas ir valgykite neraugintą duoną.
  Zec 14:16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę.
  Zec 14:17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus.
  Zec 14:18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės.
  Zec 14:19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.

  Zec 8:3 Taip sako Viešpats: ‘Aš sugrįžau į Sioną ir gyvensiu Jeruzalėje. Jeruzalė bus vadinama tiesos miestu, o kareivijų Viešpaties kalnas – šventu kalnu’.
  Zec 8:4 Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Seneliai ir senelės sėdės Jeruzalės gatvėse su lazda rankoje dėl senatvės.
  Zec 8:5 Miesto aikštės bus pilnos žaidžiančių berniukų ir mergaičių’.
  Zec 8:6 Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Jei šiomis dienomis tautos likučiui tai atrodo neįmanomas dalykas, ar ir man tai neįmanoma? – sako kareivijų Viešpats’.
  Zec 8:7 Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Aš išgelbėsiu savo tautą ir parvesiu ją iš rytų ir vakarų.
  Zec 8:8 Jie gyvens Jeruzalėje ir bus mano tauta, o Aš būsiu jų Dievas tiesoje ir teisume’.

  Zec 8:20 Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Ateis tautos ir daugelio miestų gyventojai.
  Zec 8:21 Vieno miesto gyventojai kalbės kito miesto gyventojams: ‘Eikime drauge melstis Viešpačiui ir ieškoti kareivijų Viešpaties’.
  Zec 8:22 Daug tautų ir giminių ateis Jeruzalėn ieškoti kareivijų Viešpaties ir melstis Viešpačiui’.
  Zec 8:23 Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Tuomet dešimt vyrų iš įvairių tautų atėję įsikibs žydui už skverno ir sakys: ‘Mes eisime su jumis, nes girdėjome, kad su jumis yra Dievas’ ”.

  Isa 66:15 Viešpats ateis su ugnimi, Jo vežimai kaip viesulas, kad išlietų savo rūstybę ir įtūžį, nubaustų ugnies liepsnomis.
  Isa 66:16 Ugnimi ir kardu Viešpats padarys teismą kiekvienam kūnui. Viešpaties užmuštųjų bus daug.
  Isa 66:17 “Visi, kurie pasišvenčia ir apsivalo soduose, valgo kiaulieną, peles ir kitus pasibjaurėtinus dalykus, bus sunaikinti”, – sako Viešpats.
  Isa 66:18 “Aš žinau jūsų darbus ir mintis; surinksiu įvairių kalbų tautas, ir jos matys mano šlovę.
  Isa 66:19 Aš duosiu ženklą jiems ir pasiųsiu dalį išlikusiųjų į visas tautas: į Taršišą, Pulą ir Ludą, pas šaudančius strėlėmis, į Tubalą ir Javaną, į tolimas salas, kuriose negirdėjo mano darbų ir nematė mano šlovės. Jie paskelbs mano šlovę tautoms.
  Isa 66:20 Jie atgabens jūsų brolius iš visų tautų, kaip yra atgabenamos aukos, ant žirgų, vežimuose, neštuvuose, ant mulų ir kupranugarių į šventąjį Jeruzalės kalną, kaip Izraelio sūnūs atneša duonos auką į Viešpaties namus švariame inde”, – sako Viešpats.
  Isa 66:21 “Kai kuriuos iš jų padarysiu kunigais ir levitais”, – sako Viešpats.
  Isa 66:22 “Kaip nauji dangūs ir nauja žemė, kuriuos sukursiu, pasiliks mano akivaizdoje, taip jūsų palikuonys ir vardas išliks”, – sako Viešpats.
  Isa 66:23 “Nuo vieno jauno mėnulio iki kito ir nuo vieno sabato iki kito visi ateis ir parpuls mano akivaizdoje, – sako Viešpats. –
  Isa 66:24 Jie išeis ir matys lavonus žmonių, kurie maištavo prieš mane. Jų kirminas nemirs ir ugnis neužges. Jie bus pasibaisėjimu visai žmonijai”.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Laima Briediene Taip pat taip vadinamojo NT eilutes ,naudojamos Remigijaus schemoje :

  Joh 4:20 Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti”.
  Joh 4:21 Jėzus atsakė: “Moterie, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje.
  Joh 4:22 Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas – iš žydų.
  Joh 4:23 Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško.
  Joh 4:24 Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje”.

  Mat 28:19 Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, ——————————–

  Is Tanako-ST eiluciu matome ,kad isgelbejimas is zydu ir is viso Izraelio pasieks pagonis . Izraeli Dievas issirinko su tam tikru tikslu ,kad nestu Jo Zodzio sviesa tautoms .

  Psa 22:27 Prisimins ir gręšis į Viešpatį visi žemės pakraščiai, Jo akivaizdoje lenksis pagonių tautos.
  Psa 22:28 Viešpačiui priklauso karalystė, Jis viešpatauja pagonims.
  Psa 22:29 Visi žemės riebieji valgys ir pagarbins Jį, prieš Jį nusilenks tie, kurie į dulkes nužengia ir negali išlaikyti savo sielos gyvos.
  Psa 22:30 Palikuonys tarnaus Jam, jie pasakos apie Viešpatį būsimai kartai.
  Psa 22:31 Jie ateis ir paskelbs Jo teisumą gimsiančiai tautai: “Viešpats tai padarė”.
  Psa 98:2 Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje parodė savo teisumą.
  Psa 98:3 Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėtą Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą.

  Isa 42:1 “Štai mano tarnas, kurį palaikau, mano išrinktasis, kurį pamėgau. Aš suteikiau jam savo dvasią, jis įgyvendins teisingumą pagonyse.
  Isa 42:2 Jis nešūkaus ir nepakels balso; jo balso nesigirdės gatvėse.
  Isa 42:3 Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio; Jis įvykdys teisingumą iki galo.
  Isa 42:4 Jis nepails ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą žemėje, ir visi kraštai lauks jo įstatymo”.
  Isa 42:5 Taip sako Viešpats Dievas, kuris sutvėrė dangus ir juos ištiesė, sutvirtino žemę ir kas ant jos auga, kuris duoda gyvybę ir dvasią tautoms, gyvenančioms žemėje:
  Isa 42:6 “Aš, Viešpats, pašaukiau tave tiesoje. Aš laikysiu tave už rankos ir padarysiu tave sandora tautai, šviesa pagonims,
  Isa 52:9 Džiaukitės, Jeruzalės griuvėsiai! Viešpats paguodė savo tautą ir išlaisvino Jeruzalę.
  Isa 52:10 Viešpats apnuogino savo šventą ranką visų tautų akivaizdoje. Visi žemės pakraščiai matys mūsų Dievo išgelbėjimą.
  Isa 66:18 “Aš žinau jūsų darbus ir mintis; surinksiu įvairių kalbų tautas, ir jos matys mano šlovę.
  Isa 66:19 Aš duosiu ženklą jiems ir pasiųsiu dalį išlikusiųjų į visas tautas: į Taršišą, Pulą ir Ludą, pas šaudančius strėlėmis, į Tubalą ir Javaną, į tolimas salas, kuriose negirdėjo mano darbų ir nematė mano šlovės. Jie paskelbs mano šlovę tautoms.

 • Ramunas Jokubauskas O ka reiskia vardas – JEZUS ?!
 • Ramunas Jokubauskas Ir ka reiskia KRISTUS ?!
 • Ramunas Jokubauskas Hebraju kalboje vardas JEZUS – JeGoŠua
 • Laima Briediene Ramunai ,”Jezus” ,deja nieko nereiskia . Yeshua reiskia Isgelbejimas . Pilna vardo forma Yehoshua ,ja galime versti : Jis ,Kuris Yra Isgelbejimas . YHVH/YHWH arba Yehovah -Jis ,Kuris Yra .
  Mesijas reiskia Pateptasis . Graikiskai -Christos
 • Krivicius Tadas Jei “Jezus” nieko nereiskia, tai kodel demonai zviegia, kad miniu sita varda?
 • Laima Briediene Tadai ,tiesiog norejau atsakyti i Ramuno klausima
  Del demonu tai cia jau kita tema ,ir i Jusu klausima ne toks paprastas atsakymas . Reiktu klausti tu ,kurie bendrauja su demonais …
 • Krivicius Tadas Nes tam vardui jie paklusta ir dreba pries ji.
 • Laima Briediene Na ,vardas pagal hebrajiska supratima reiskia charakteri ,valdzia/institucija ,galia , slove …(Character authority fame)
 • Vaidas Krasauskas Jeigu suprantu teisingai, – ar jus, Laima Briediene, sakote, kad nedera versti hebrajisko vardo “Jeshua” i lietuviska “Jezus” ar “Jozue”?
 • Laima Briediene As nieko pries ,Vaidai,galima versti ,tuomet vadinkime Ji Isgelbejimu arba Salvation
 • Vaidas Krasauskas Cia jau nebevertimas, bet vardo reiksmes isaiskinimas. Tarkim “Laima” reiskia laime, palaiminima ar kazkas pan.
 • Laima Briediene Yeshua yra konkretus hebrajiskas zodis ,jei ji isverstume ,butu Isgelbejimas
 • Krivicius Tadas Paulius vadino Jezu graikiskai, Iesous.
 • Laima Briediene Bet nesiruosiu gincytis su jumis ir Tadu ,nelaikau isgelbejimo dalyku ,kaip tariame Mesijo varda .Tiesiog man asmeniskai norisi vadinti tikruoju vardu ,kuris turi reiksme .
 • Laima Briediene Na ,Tadai ,tikrai nebandziau mesti issuki ,atsakiau i Ramuno klausima ir tiek . Bet atrodo ,kad Jus emete kabinetis
 • Vaidas Krasauskas Laima Briediene, tada turi rasyti Jezaus varda be balsiu, kaip as darau su YHWH.
 • Laima Briediene Daina ,kartais yra prasme versti . Jei pvz zodis ‘Daina’ kuria nors kalba reiskia nelabai grazu dalyka ,tai gal geriau versti . Be to, daugelyje saliu yra paprotys duoti vardus su prasme (kaip pas hebrajus) ,tai jei Jus atvyksite i tokia sali ,Jusu paklaus ,ka Jusu vardas reiskia ta vietine kalba ir taip Jus vadins . Jei pasakysite ,kad nieko nereiskia ,tai Jums duos varda su reiksme ,pvz . ‘Rudaake’
 • Laima Briediene Logiskas pasiulymas, Vaidai , bet zodi Yeshua mes galime zinoti ,kaip tarti,nes jis ,kaip vardas ,buvo duodamas daugeliui zydu ir tarimas yra issaugotas .. O YHWH turi labai daug galimu tarimu ,priklausomai nuo iterptu balsiu ,keiciasi prasme .
 • Krivicius Tadas Tai Laima, gal dar pasakysit, kad tam, kad as galeciau kreiptis i savo Teveli kuris yra danguje turiu tiksliai zinoti, kaip tarti Jo varda, kad isgirstu?
 • Laima Briediene Daina ,neuzpykite ,tikrai neketinu prasivardziuoti ,ir cia reiskiu ne savo mintis apie vardus ,bet ka ismokau is tu ,kurie gerai zino hebraju kalba . Surasiu mokyma ,kuris man labai daug padejo ,gal ir Jums bei kitiems bus naudingas .
 • Vaidas Krasauskas Tada reikia buti istikimiems principams – jei vartojam YHWH, vartokim visus hebrajiskus vardus taip.
 • Laima Briediene Tadai ,nesu is tu ,kurie isgelbejima ir bendravima grindzia vardo tarimu Esu sutikusi tokiu nemazai ,dalyvavau ivairiose grupese ,kur vardu tarimas yra pagrindas ,bet kai daugiau pradejau gilintis ,ieskoti atsakymu is tu ,kurie kompetetingi ,supratau ,kad tai yra dirbtinai forsuojama .
  As nesmerkiu tu ,kurie taria vardus ar titulus kitaip . Tik kartais su tam tikrais vardais yra susijusios tam tikros doktrinos ,todel savo postuose noriu pabrezti skirtuma tarp graikisko helenistinio Jezaus ir hebrajisko Yeshuos . Bet tai tik del to ,kad matau ju charakteriu skirtuma ,ne del tariamos raides skirtumo .
 • Krivicius Tadas Vaidas Krasauskas, as tai nenaudoju YHWH.
  Ir kuo skiriasi Yeshua nuo helenistinio Jezaus?
 • Vaidas Krasauskas Tadas Krivicius, nera dideliu skirtumu, tiesiog originale Hebraju Biblijoje YHWH yra Dievo vardas, o vertejai ji pakeicia.
 • Krivicius Tadas Pamenu pries du metus po atsivertimo vienas is paciu pirmu dalyku kuriuos ismokau, tai buvo, kad Dievo vardas yra Jahve, ir kad zodi Yod Heh Vav Heh isverte i VIESPATS.
 • Laima Briediene Geras mokymas apie vardus ,ju reiksme ,rekomenduociau pasiziureti ,yra video ir PDF formate .

  Do you know that Fathers Name we can pronounce with different vowels and there are so many valid pronunciations ,depends on the meaning ,what we want to say . Do you know that these pronunciations have been saved during the History and never lost ? They simply were not translated to English .

  Please search more for yourself ,here is the good site for you to learn about the Names http://www.messiahalive.com/thename.htm

 • Krivicius Tadas As tai meldziuosi Tetukui Jezaus vardu.
 • Laima Briediene Po siuo straipsniu galite rasti to paties mokymo apie vardus audio .
  http://cmy.on.ca/2011/05/yahshua-yahoshua/

  Earlier today I was browsing Facebook pages that…
  CMY.ON.CA
 • Lin Jo Lin Remigijaus pateikta shema neteisinga.ST metu tautos nepludo i Jeruzale,kad mokytusi vaikscioti Viespaties keliais.ST metu kaip zinome,Zydai nebendravo su pagonimis,ir ST mes nerandame iraso,kur butu parasyta apie visu tautu pludima i Jeruzale… Tas tautu pludimas vyks paskutinemis dienomis,kaip ir pasakyta Izj.pranasysteje,2skr.Tai ivyks tada,kai Jezus Kristus atsises i Dovydo sosta Jer.3:17…
 • Gintaras Delinikaitis Pagonims buvo atverti keliai priimti Izraelio Dievą, kaip ir dabar, pasauliui yra galymybė priimti išgelbėjimą per Kristu, Marko
 • Lin Jo Lin gal galetum pateikti keleta pvz.is ST,kur matytume kas ir kaip pasinaudojo ir pagoniu atvertu keliu priimti Izraelio Dieva?Ir bent vien vieta,kur butu pasakyta apie plustancias tautas i Jeruzale,kad mokytusi Dievo keliu?Remigijaus shema-dar karta-neteisinga… tai ivyks tik antro Kristaus atejimo metu.
 • Gintaras Delinikaitis Dievas neuždare duru pagonims, jai kas iš pagonių atsiversdavo nuo stabų ir priimdavo judaizma. Biblijoje daug tokių pavyzdžių, Rutos isorija, Jėriho prostitute ir jos gimine, Mozes žmona…t.t, Dievo numatymu buvo išleisti įstatymai jai pagonis noretu pažinti Dievą ir prisijungtu prie Izraelio . Aišku kad S.T. plustančių pagonių tautų nera, kaip ir dabar nera masiškai plustančių Kristaus liudytojų…Remigijaus pavyzdys yra tik subendritai abstraktus ir tiek…
 • Lin Jo Lin Remigijaus shemoje yra nurodytos Rasto vietos Iz.2:3,Isj.23: 14,17 ,kurios lyg ir turi patvirtinti shemoje isdestyta tvarka.Bet paziurejus i tas Rasto vietas ir per tas Rasto vietas i shema-matosi,kad Rastas nepalaiko shemos .Tavo Gintarai atsakymai taip pat nepalaiko shemos .
 • Gintaras Delinikaitis …tai smagu, kad nepalaikau jokių shemų…
 • Lin Jo Lin tai dar like nuimk nuo shemu,tada busi tas,kuris tikrai nepalaikai jokiu shemu…
 • Gintaras Delinikaitis Pati shema man patiko ir su liku sutinku
 • Remigijus Rabikauskas Marko,rašote : „neteisinga.ST metu tautos nepludo i Jeruzale,kad mokytusi vaikscioti Viespaties keliais.ST metu kaip zinome,Zydai nebendravo su pagonimis“

  Mano pateiktoje schemoje, pavaizduota Dievo garbinimo kryptis , o ne istorinė situacija, kuri susidarė dėl Izraelio tautos neištikimybės, apie kuria jūs rašote

  Jūs rašote , kad paskutinėmis dienomis tautos ims plūsti į Izraelį kada Kristus atsisės į Dovydo sostą.
  Problema tokiame supratime tame , kad Dievo tauta šiandien nėra susikoncentravusi tam tikroje geografinėje vietovėje, bet yra išsisklaidžiusi Kristaus paliepimu po visą pasaulį, o Šventykla, kurioje Kristus tarnauja kaip Vyr. kunigas randasi danguje ir žemėje niekada nebus atstatyta nes tam nėra jokios prasmės, Ir į Dovydo sostą Jėzus kūniškai irgi niekur nesisės, todėl tautos tikrai nepuls į jokį etninį Izraelį.

 • Remigijus Rabikauskas ST metu Izrelitai savo gyvenimo būdu turėjo sužavėti aplinkines tautas , kad šios panorėtų tapti Izraelio tautos dalimi. ST kalbama apie tris grupes žmonių :
  1. VIETINIAI gyventojai ( izraelitai).
  2. ATEIVIAI, tai žmonės iš kitų tautų (ne izraelitais), kurie panorėdavo gyventi Izraelyje , jie tikėjo gyvuoju Dievu, laikėsi šabo ir jiems galiojo daugelis Mozės įstatymuose numatytų privilegijų. (Kun 24:22 ;Įst 24:20)
  3. SVETIMTAUČIAI, tai kitų tautų žmonės kurie nesilaikė Šabo ir kuriems negaliojo Mozės istatyme numatytos privilegijos.(pvz Įst 15: 3; 23:21)
  Jei svetimtautis panorėdavo tapti Izraelio tautos dalimi , tai pirma jis turėdavo tapti ateivių ( imti garbinti Gyvajį Dievą ir švestį šabą Išj 20:8-10), o vėliau vyriškos giminės atstovai atlikdavo apsipjaustymą ir imdavo švęsti Paschą(Išj 12:48-49 ), tik po šito jie būdavo priimami į Izraelio bendriją ir tapdavo vietiniais gyventojais .

  NT metu situacija keičiasi. Kristus suburia aplink save Izraelio tautos likuti , kuri pavadina bažnyčia ir siunčia į pasaulį skelbti gerąją naujieną, krikštijant naujai įtikėjusius ir padarant juos Kristaus mokiniais .
  Taigi jei ST Dievo garbinimo kryptis buvo įcentrinė , tai NT metu ji yra išcentrinė.

 • Krivicius Tadas Remigijus Rabikauskas, jei sventykla nebus atstatyta, tai kur sesis Antikristas? Pagal “Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu.” 2 Tes 2:3-4 Danguj?
 • Remigijus Rabikauskas Tadai, pradėkim nuo to, kad Šventykloje nėra tokios vietos kaip sosto, ant kurio galėtų atsisėsti antikristas, na nebent jis užsiropštų ant sandoros skrynios, kuria dar surasti reikia:)

  Tadai, pradėkim nuo to kad Šventykloje nėra numatytos tokios vietos kaip sosto, ant kurio galėtų atsisėsti antikristas, na nebent jis užsiropštų ant sandoros skrynios , kuria dar surasti reikia:)

  Dan 8:10 apie mažąjį ragą parašyta : „Augdamas pasiekė net dangaus galybę, nubloškė iš dangaus galybės žemėn keletą žvaigždžių ir jas sumindžiojo. Net su pačiu galybės vadu jis įžūliai elgėsi, iš jo atėmė kasdienę deginamąją auką ir išardė jo šventąją buveinę“
  Kas yra šis mažasis ragas, kuris pasiekė dangaus galybes, nubloškė iš dangaus žvaigždes ir net iš Kristaus , vyr . kunigo atėmė kasdieninę auką. Kaip jis ją atėmė ?

  Antikristas, tai nebūtinai yra viena asmenybė , tai gali būti sistema, arba kiekvienas tas, kuris stojasi vietoj Kristaus arba į Kristaus vietą. Pvz pirmoje Psalmėje kalbama apie laimingą žmogų, kuris atmeta nedorėliu patarimus, todėl jis yra kaip medis , prie tekančio vandens.
  Argi čia kalbama tik apie viena kažkokį konkretų žmogų ? Ne, tai charakteristika visų tų žmonių, kurie klauso Dievo.

  Tyrinėjant Apr 13sk galime pastebėti :
  Pirmajam žvėriui iš vandens Slibinas atiduoda valdžią ir sostą, panašiai kaip Dievas atidavė valdžia ir sostą Kristui.
  Taip pat pastebime, kad sis žveris kaip ir slibinas turi 7 galvas ir 10 ragu t.y. jie yra panašus, kas nurodo į tai, kad kaip Kristus yra pasakęs, kad kas matė ji matė Tėvą, taip ir tas kas mato ši žvėrį mato slibiną.
  Taip pat pasakyta, kad žmonija per šį žvėrį atidavė garbę slibinui, kas primena mums tiesa apie tai, kad niekas neateina pas Tėvą kaip tik per Kristų. Lygiai taip pat ir pas slibiną visi ateina per ši žvėrį iš vandens.
  Dar parašyta, kad viena žvėries galvų buvo tartum mirtinai sužeista, bet atgijo, kas mums primena tai, kad ši žvėris iš vandens kopijuoja Kristaus mirtį ir prisikėlimą .

  Taigi mes matome, kad šis žvėris iš vandens kopijuoja Kristu kas nurodo, kad jis siekia pakeisti savimi Kristų arba užgožti savimi Kristu arba būti vietoj Kristaus. Taigi žvėris iš vandens tai antikristas, kuriuo sekdami žmonės pagarbina slibiną t.y. antidievą.

  Jam leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti Kaip ir Danieliaus knygoje mažasis ragas , taip ir šis žvėris kovoja su šventaisiais , piktžodžiauja Dievui , turi savybes perimtas iš keturių žvėrių Dan kn.

  Liuteris mokė, kad antikristas iš Apreiškimo knygos tai istorinė religinė sistema gyvuojanti per visa krikščionybės istorija ( Popiežija ) .

  Katalikų kardinolas Alkazaras 1545m. sukuria nauja mokymą- futuricmą , kad antikristas tai eschatologinė mistinė asmenybė, kuri pasirodys tik paskutiniųjų įvykių gale, po to kai bažnyčia bus slapta paimta į dangų ir valdys 3,5m. prieš pat Kristaus atėjimą. (Bažnycios slapto paėmimo i dangų teorija sugalvojo jėzuitų kunigas Francisko Ribera)

  Šis mokymas buvo atkartotas po 300m ty. 1844m. Dubline Baptistų pastoriumi ir vėliau priimtas visose protestantiškose konfesijose.
  Šiandien visos protestantiškos konfesijos priėmusios futuristinį mokymą siekia, kad būtų atstatyta žemiškoji Šventykla, kurioje pasak jų turi atsisėsti antikristas

  Pagal Judėjų teologų mokymą pirma turi ateiti Mesijas, kuris ir atstatys Šventyklą , o pagal futuristų mokymą prieš Kristaus atėjimą pirma turi būti atstatyta Šventykla ir tik tam tikslui, kad į jį atsisėstų antikristas. ( absurdas)
  Taip pat yra neaišku ką šioje atstatytoje Šventykloje simbolizuos vyr. kunigas , avinėliai ir visa tarnavimo sistema, jei Vyr. Kunigu Ap. Paulius vadina Kristu įžengusi i Dangiškąją Šventyklą.

  Taip pat yra neaišku kokią Šventyklą jie nori atstatyti –Ezeckelio ar Erodo? Pagal pranašystę, lyg ir reikėtų atstatyti Ezeckelio Šventyklą, kuri yra net šešis kartus didesne už Mozės padangte ir tai užimtų gerokai didesne teritoriją, nei visas pylimas ant kurio dabar stovi musulmonu Šventyklos, o šone randasi musulmonams priklausantis kvartalas. Pagal šių dienų Žydų projektus, numatyta atstatyti būtent Erodo dienų Šventyklą, kurioje yra numatyti moterų ir pagonių kiemai, kas akivaizdžiai prieštarauja Mozes pastatytos Šventyklos formai, nes joje niekada Dievas nebuvo numatęs tokiu patalpų, kuriomis kitataučiai ( norintys pagarbinti Dievą) būtų atskiriami nuo žydų.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Lin Jo Lin “”Mano pateiktoje schemoje, pavaizduota Dievo garbinimo kryptis , o ne istorinė situacija, kuri susidarė dėl Izraelio tautos neištikimybės, apie kuria jūs rašote

  Jūs rašote , kad paskutinėmis dienomis tautos ims plūsti į Izraelį kada Kristus atsisės į Dovydo sostą.
  Problema tokiame supratime tame , kad Dievo tauta šiandien nėra susikoncentravusi tam tikroje geografinėje vietovėje, bet yra išsisklaidžiusi Kristaus paliepimu po visą pasaulį, o Šventykla, kurioje Kristus tarnauja kaip Vyr. kunigas randasi danguje ir žemėje niekada nebus atstatyta nes tam nėra jokios prasmės, Ir į Dovydo sostą Jėzus kūniškai irgi niekur nesisės, todėl tautos tikrai nepuls į jokį etninį Izraelį.””

  Remigijus Rabikauskas ,primenu,kad jus ne tik shemas pateiket,bet ir Rasto vietas prie shemu,kurios niekaip nepalaiko jusu shemos.Jei norite vaizduoti shemas,tai vaizduokite kokias tik norite,bet tik nedekite Rasto vietu,ir jomis neremkitei savo vaizduotes,kad neklaidintumete kitu… .
  Sakai pavaizdavai Dievo garbinimo kryptis?ST Dievas buvo garbinamas is isores i centra,o NT is centro i isore ?:).Labai keisti isvedziojimai.TOkie isvedziojimai dazniausiai gimsta is didelio noro apginti savo nuomone.

  Remigijau,jus netikite Dievo zodziu,kuris sako,kad tautos plus i Izraeli Iz:2:2?Netikite,kad Dievas atstatys sugriuvusia DOvydo palapine Am:9:11 Apd:15:16? Netikite,kad Kristus,kaip Zmogaus Sunus ateis savo sloveje ir atsises Dovydo soste,pries kuri bus surinktos visos tautos Mt:25:31?

  Jei jus netikite tai,kas ivyks greitu laiku pagal siuos Dievo zodzius,tai netikekite,bet tik nedarykite jokiu isvadu del savo sio netikejimo,kad kartais nepasirodytumete Dievo mokytoju.

 • Gintaras Delinikaitis Gal čia arčiau temos … “Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje,[i10] Kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu, 31 kad, anot Rašto, kas giriasi, girtųsi Viešpačiu.”
 • Ramunas Jokubauskas Evangelija pagal Matą

  Mt 23

  Veidmainystė

  1 Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: 2 „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. 3 Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. 4 Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. 5 Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. 6 Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, 7 mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos ‘rabi’.

 • Ramunas Jokubauskas sita vieta nurodo, kad Sventykloje yra Sostas
 • Laima Briediene . 6 Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, <——————–
  Cia kalbama apie sinagogas ,jie sededavo sinagogose .

  Beje ,Yeshua sako taip daryti ,ka jie liepia : ” 3 Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės,” ———–Mozes kraseje budavo skaitoma Tora

 • Gintaras Delinikaitis Mozes krase ir reiškia Dievo pateptojo vietą. Mozes krasių nebuvo singogose…ten buvo tik suoliukai pasedeti
 • Gintaras Delinikaitis Aaaha, tai jie visų kalčiausi…
 • Remigijus Rabikauskas Marko, aš netikiu kad Ezechelio šventykla bus kada nors pastatyta, nes Jėzus mano atpirkėjas kaip vyr kunigas jau įžengė į Dangiškąją šventyklą (kuri yra žemiškos šventyklos tikrenybė), kad joje su savo krauju užtartų mane prieš Dievą.
  Taigi tik tas kuris mano, kad jam neužtenka Jėzaus aukos už jo nuodėmes gali manyti, kad jam vis dar reikia kažkokių papildomų kunigų užtarėjų, gyvulių aukų ir žemiškos šventyklos .

  Štai Priežastys, kodėl mano supratimu Ezeckelio Šventykla niekuomet nebus pastatyta:

  1. Tam prieštarauja istorinis Ezeckelio knygos kontekstas.
  Ezeckilis rašė būdams Babilono tremtyje(Ezk 40:1), kai miestas ir Saliamono šventykla buvo sugriauti. Jo pranašystė buvo skirta Izraelio namas (40:4), tai yra tiems, kurie pergyveno dėl to, kad Dievo namai radosi griuvėsiuose. Todėl pranašystė dėl Šventyklos pastatymo kalbėjo ne apie kažkokius tolimius laikus, bet apie tą laiką, kada Dievas ruošėsi susigrąžinti žydus iš Babilono nelaisvės. Tačiau Ezeckelio pranašystės buvo sąlyginės( 33sk.), todėl jos galėjo išsipildyti tik tuo atveju, jei žydai pasitikėtų Dievu ir paklustu Jo nurodymas. Bet to neįvyko, nes kada Dievas per Persijos karalių Kirą pakvietė žydus grįžti į savo žemę 538m. po Kr. ir pastatyti Ezekelio Šventyklą ( Ezr1:1-4) su Zerubabeliu grižo tik nedidelė saujelė žydų.
  Kadangi nebuvo galimybės statyti Ezekelio grandiozinės šventyklos jie padėjo pamatus nedidelei Šventyklai į kuria žvelgiant daugelis mačiusiųjų Saliamono Šventyklą verkė ( Ezr 3:12). Šią Šventyklą jie statė 23 m., iki 515 m. pr. Kr(Ezd 6:15).
  Po 60m. kada pagaliau antroji žydų banga grižo iš Babilono tremties, Šventykla jau stovėjo ir nors buvo galimybė pastatyti Ezeckelio Šventyklą, bet dabar niekas nebedrįso griauti jau pastatytos Šventyklos. Taip dėl žydų netikėjimo Ezeckelio Šventykla nebuvo pastatyta.
  Todėl Dievas Ezeckelio pranašystę (47sk.) pakeitė ap. Jono pranašyste ( Apr 2:1-5)

  2. Ezeckelio šventykla tebuvo tik atvaizdas, šešėlis Dangiškosios Šventyklos .
  Dievas Mozei liepė pastatyti Padangtę – Šventyklą pagal pavyzdį dangiškosios Šventyklos (Išj 25:9,40; Hbr 9:24). Mozės padangtę pakeitė Saliamono šventykla, o kai ši buvo sugriauta šią pakeitė Zerubabelio atstatytą Šventyklą, kuri buvo sugriauta 70m. po Kr.
  Kristus po savo mirties ir prisikėlimo, įžengė ne į žemišką Šventyklą, kuri tebuvo atvaizdas tikrosios, bet į tikrąją Dangiškąją Šventyklą (Hbr 9:24), kuri pastatyta paties Dievo (Hbr 8:2).
  Šiandien Ezeckelio šventyklą žmonės gali savo rankomis atstatyti irgi tik pagal Dangiškosios Šventyklos pavyzdį (Hbr8:11) , bet nebėra jokios prasmės atstatinėti šešėlio, atvaizdo, kad Kristus į jį įeitų, jei Jis jau įėjo į tikrąją Dangiškąją šventyklą.

  3. Žemiška Šventykla ir visi joje esantys daiktai, aukos, kunigai, bei atliekamos apeigos nurodė į ateisiančio Mesijo tarnystę. Kada Mesijas atėjo, visi šie simboliai tapo realybę Kristuje, todėl vėl gr5žti prie simbolių nebėra prasmės, nes jie galiojo tik iki atnaujinimo meto.( Hbr 9:10, Kol 2:16,17)

  4. Kadangi Ezeckelio šventykla labai didelė tai jos atstatymui reikalingos dideli finansai ir palankios aplinkybės. Taip pat šį šventykla turėtų būti pastatyta vietoje kur šiandien stovi Musulmonų Uolos, bei Omaro šventyklos. Taip pat, kad ją pastatyti reikėtų nugriauti Jeruzalėje nemaža musulmonams priklausančia kvartalo dalį. O tai sukeltų neišvengiamą pasaulinį karą tarp islamistų ir judaistų, kuris tik dar labiau apsunkintu Izraelio finansinę padėtį.

  5. Pagal žydų teologija Šventykla turi atstatyti atėjęs Mesijas, o pagal krikščionių- futuristų teologija šventykla turi būti atstatyta dar prieš Mesijo atėjimą. Taigi žydai nesiruošia atstatinėti Šventyklos tol, kol nepasirodys Mesijas.

  6. Žydai nesirengia atstatinėti Ezeckelio šventyklos, jų Šventyklos institutas renka pinigus Erodo Antipo šventyklos atstatymui.

  Tad Marko, su malonu išklausyčiau jūsų argumentus kodėl Ezeckeclio šventykla vis tik turėtų būti atstatyta

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Remigijus Rabikauskas Ramūnai, cituojat Mat 23 1-7 ir teigiat , kad šitą vietą nurodo, kad šventykloje yra Sostas.
  Šioje vietoje kalbama apie fariziejus ir Rašto aiškintojus, kurie neturėjo teisės net įeiti į Švetąją šventyklos dalį, kurioje galėjo tarnauti tik Aarono palikuonys.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Laima Briediene Remigijau ,jei Jus netikite ,kad Ezekielio Sventykla bus atstatyta ,tai Jus ,taip iseina, netikite kas parasyta Raste ?
  Matau ,kad Jus tikite adventistu teorija ,kad septintasis Tukstantmetis bus Danguje … Tai nera pagal Rasta ,nes daugybe Rasto vietu liudija apie busima Tukstancio Metu Karalyste cia ,zemeje .
 • Remigijus Rabikauskas Laima, aš tikiu tuo kas parašyta Šv.Rašte, aš tiesiog nepriimu neargumentuotų nuomonių
 • Laima Briediene Jau daug rasiau apie tai sioje grupeje,Daina ,bet Jus gal ir nebuvote tuo metu . Surasiu ir idesiu veliau ,kai busiu laisvesne .
 • Laima Briediene Daug aiskinomes ta tema ir su Remigijumi ,bet jis vis tiek pasilieka prie savo nuomones . Argumentu Raste yra daugiau ,negu reikia . Jau pateikiau anksciau .
 • Petras Spinke Bus atstata šventykla ir ten atsisės antihristas ir vadins save dievu
 • Laima Briediene Ezekielio Sventykla bus atstatyta ,kai Mesijas sugris . Jo grizimo metu ivyks didelis zemes drebejimas ,kuris pakeis Jeruzales ir apylinkiu landshafta ,tuomet ir atsiras vietos tokiai gigantiskai Sventyklai . Mesijas sedes naujoje Sventykloje ,o ne antikristo suteptoje,kuria ,galbut zydai ir atstatys .
 • Remigijus Rabikauskas Laima , tai jūs manote,kad Jėzaus aukos neužtenka mūsų atpirkimui ? Kai Jėzus sugiš šventykloje aplamai nebeliks jokios prasmės.
 • Gintaras Delinikaitis …”galbūt žydai ir atstatys”, nevisai tvirtas argumentas,Laima
 • Laima Briediene Mano nuomone ne daug ka reiskia ,Remigijau . Jau daug kalbejome apie aukas anksciau ,jos aprasytos Ezekielio pranasysteje . As tikiu Tora ir Pranasais ,nes ir Yeshua remesi jais ir ragino tiketi .
  Yeshua IVYKDE YOM KIPPUR ,Atgailos Dienos ,AUKA uz Dievo tautos nuodemes ir si auka jau nebus aukojama atstatytoje Sventykloje . Kitos aukos islieka ,nes Yeshua pats sake ,kad Tora isliks ,kol Dangus ir zeme nepraeis .
 • Laima Briediene Kai Jus meldziates malda TEVE MUSU ,ar prasote ,kad Dievo valia ivyktu ZEMEJE ,kaip ir Danguje ,ar prasote ,kad Dievo valia ivyktu tik Danguje ?
 • Zilvis Kiselis Gintaras Delinikaitis kai Mesijas grys tai ir sventes bus svenciamos kurios sakote kad cia dabar zydams o mes pagoniskas geriau.
 • Petras Spinke Tai, kad raštas sako, kad išdangaus nusileis naujoji Jeruzale ir ten bus Dievo sostas, nereikės nei saulės miestui apšviesti, nes pats Dievas bus šviesa
 • Milda Šakytė Kaip aš suprantu kad Jėzus yra centras .Jis gyvybės medis prijungtas prie manes o tai harmonija žemės ir žemės branduolis. gyvybės maitinimas
 • Gintaras Delinikaitis Žilvį, nešvenčiu pagoniškų švenčių, nešvenčių švenčių kurių nesuprantu… Suvokiu ir suprantu tik tai, jai šiandien neturesiu susitikimo su Kristum, tai visa bus blogiau nei šabato nešventimas ir religinė tuštybe.
 • Milda Šakytė prašau atleidžiu .Man tik keista kad prie pasaulio žmonės greit pripranta ir prisišiša o prie JO tai net bijoma prisirišti tai pamačiau .O čia jau išmintis ir Dievo išmintis tai dovana.
 • Milda Šakytė taisingai Gintarai aš taip pat tai darau nešvenčiu.
 • Gintaras Delinikaitis Dainute pasimelsk už mane, kad jieškočiau, please…
 • Gintaras Delinikaitis …tai reiškia nereikia barstyt patarimų, jai maldoje užtart negali…
 • Remigijus Rabikauskas Laima , bet kokia auka buvo Jėzaus aukos simbolis Jn 1:29-Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!
  Kunigas iš Levio giminės buvo Jėzaus kunigystės simbolis .Hbr 7:23,24-Anų daugelis tapdavo kunigais, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šitas išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę

  Tarnystė žemiškoje Šventykloje buvo Jėzaus tarnystės simbolis. Hbr 9: 23-26 “ Taigi dangiškųjų dalykų atvaizdai turi būti šitaip apvalomi, o patys dangaus provaizdžiai – aukštesnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į pati dangų, kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventąją vietą su svetimu krauju, – tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sukūrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę.“

  Atėjus Jėzui nebeliko prasmės nei aukose, nei levitų kunigystėje, nei žemiškoje šventykloje.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Milda Šakytė Gintarėli ,Tau nei Danutė nepadės nei kitas nepadės tau jei pas to nepadarysi .Pats prašyk Dievo kad ateitu troškimas į tavo širdi aš negaliu taip pat.Nes tai jau butu kito žmogaus manipuliacija lengva kriščionybė.Taip aš pati ir prašiau bet tai rimta priežastis o tai taip pati einu pas Jį.
 • Milda Šakytė Aš tiesa kalbu tai kas yra kas. Ir nieko negelbėju nes jūs Dievas išgelbės iš tos padėties ne aš.
 • Gintaras Delinikaitis Sesutes, man patinka užtarti ir matau, kaip Kristus keičia žmonių širdys ir likimus, suteikdamas jiems išgydimą ir pergalę . Šv. bučkis
 • Lin Jo Lin Remigijus Rabikauskas,ko jus mane norite ivelti i Ezekelio pranasystes?As klausiu ar jus tikite antru Kristaus atejimu ir Jo karaliavimu zemeje tukstantmeteje karalysteje?
 • Remigijus Rabikauskas Marko, aš tikiu antruoju Kristaus atėjimu ir tuo kad 1000 m. karalystė bus danguje

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Laima Briediene Tukstancio metu Karalyste ,Septintasis Tukstantmetis -Sabatas bus zemeje ,Yeshuai grizus .
  Apie tai rasoma daugybeje Rasto eiluciu .

  https://www.facebook.com/notes/laima-briediene/ra%C5%A1to-eilut%C4%97s-apie-j%C4%97%C5%A1uos-sugr%C4%AF%C5%BEim%C4%85-ir-t%C5%ABkstan%C4%8Dio-met%C5%B3-karalyst%C4%99/10151894207723491

  Rašto eilutės apie Jėšuos Sugrįžimą ir Tūkstančio Metų Karalystę -Mesijinį Amžių 

  Rom 8:17  O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik su Juo kenčiame, kad su Juo būtume pašlovinti.

  Rom 8:18  Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su b…

  Continue Reading

 • Laima Briediene Petrai ,Naujoji Jeruzale nusileis is dangaus ,kai bus naujas dangus ir nauja zeme ,kai baigsis Tukstantmecio Karalyste .
  Galite apie tai paskaityti Apreiskimu 20 ir 21 skyriuose .
 • Laima Briediene Daina ,cia idedu jums nuorodu is ankstesniu diskusiju sioje grupeje ,kur palieciama Tukstantmecio Karalystes tema ir Ezekielio Sventykla . Gal bus kas nors naudinga

  https://www.facebook.com/…/permalink/522080061190201/…

  https://www.facebook.com/…/permalink/577220489009491/…

  Trejybė. Mitas – sugriautas?

  Некоторых из вас это повергнет в шок, некоторых, возможно — разочарует, но это…
  YOUTUBE.COM
 • Lin Jo Lin Nezinau,ko reikia taip uzvalgyti,kad tiketi,jog tkst,karalyste bus danguje, Remigijus Rabikauskas…? Jau net nesinori rasyti tu rasto vietu apie Jo karaliavima zemeje ir apie tai,ka Jis padarys…
 • Remigijus Rabikauskas Marko, apie 1000m. karalystę yra paminėta tik Apr 20 sk.
  Šios 1000m. karalystės metų šėtonas bus sukaustytas grandine, įmestas į bedugnę, dėl ko nebegalės suvedžioti tautų iki baigsis 1000m. ( Apr20:1-3,7) po to bus trumpam atrištas. Tada jis eis suvedžioti tautų, kad surinktų juos paskutinai kovai, bet bus sunaikintas ugnies ežere.

  Ši 1000 m. karalystė yra apribota dviem prisikėlimais iš mirusiųjų(Apr 20:4,13)
  Jn 5:28,29- Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą.

  Pirmajame prisikėlime dalyvaus teisieji (Apr 20:4-6), kurie bus prikelti II Kristaus atėjimo metu.
  1Tes 4:16-18 „O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu“
  Taigi čia parašyta, kad teisieji ( prisikėlę ir gyvieji) su Kristumi, Jo atėjimo metu susitiks ne žemėje, bet bus patraukti debesin, pasitikti Viešpaties, kad su juo visuomet pasiliktų . Antroji mirtis jiems neturės galios.(Apr 20:6), nes 1Kor 15:50-53 parašyta, kad prisikėlusiųjų kūnai bus pakeisti į nebegendančias.

  Kur Kristus ruošiasi apgyvendinti tuos, kurie Jo II atėjimo metu susitiks su Juo ore?
  Jn 14:1-4 čia Jėzus sako, kad Jis savo pasekėjus sugrįžęs ruošiasi pasiimti ten kur Jis eina. Kaip žinome po savo prisikėlimo Jis nužengė į dangų ( Apd1:9-11) .
  Taigi Kristus pažadėjo savo pasekėjus pasiimti į dangų.
  Mat 5:12 ir Lk 6,23 parašyta, kad ištikimųjų atlygis laukia danguje.
  Mt 8:11- išgelbėti teisieji susės su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu dangaus karalystėje.
  Mt 10: 7 -skelbkite, kad prisiartino dangaus karalystė. ( Mat 5:10,20; 18:3; 19:23; Kol 1:5; 2Tim 4:18; 1Pt 1:4 )
  Apr 15;1-4- tesieji po pjūties, po II Kristaus atėjimo (Apr14:14-20) randasi danguje.
  Taigi remiantis šiais tekstais galima teigti, kad prisikėlę teisieji 1000 m. praleis su Kristumi danguje, o ne žemėje.
  Taip pat Apr 20:4- kalba apie sostus, apie kuriuos Apr kn. paminėta net 47 kartus ir visus kartus išskyrus tris -Apr 2:13;13:2;16:10) kalba eina apie įvykius danguje, o ne žemėje.
  Pvz.: Apr 4:1,4- „Štai atsivėrė vartai danguje… Aplinkui sostą regėjau dvidešimt keturis sostus ir tuose sostuose sėdinčius dvidešimt keturis vyresniuosius baltais drabužiais…“
  Taigi visos šios eilutės kalba, kad prisikėlę tesieji leidžia laiką danguje , o ne žemėje, kuri tuo metu po 7 negandų aprašytų Apr 16sk rasis suniokotame stovyje .
  Apr16 18,20- Ir pasipylė žaibai, pasklido garsai, sudundėjo griaustiniai, ir kilo baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta, kiek žmogus žemėje gyvena, – toks smarkus buvo drebėjimas! Ir pabėgo visos salos, ir nebeliko kalnų. Ledo luitai kaip talentai krito iš dangaus “
  Kn 26:34 parašyta : „Kraštas, gulėdamas nuniokotas ir jums esant priešų šalyje, patirs savo šabo metų malonumą. Tada kraštas pailsės ir patirs savo šabo metų malonumą“
  Taigi žemė po 6000m niokojimo dabar 1000 m. rasis šabo poilsyje. Ji tiesiog dirvonuos.

  Įdedu lentelę, paremta Šv. Rašto vietomis, kaip vyks įvykiai Mileniumo laikotarpyje. Man būtų tikrai įdomu pažvelgti kaip jūs tyrinėjantys Bibliją prieinate prie išvados , kad tie įvykiai gali vykti kitaip

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Lin Jo Lin Remigijus Rabikauskas,kur bus ir ka darys Kristus tkst.karalysteje?
 • Zilvis Kiselis Cia kaip tik parasyta kur bus Mesijas ir kur karaliaus.
  Zacharijo 14:4-11 LTB

  Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis­iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita­į pietus. Jūs bėgsite į kalnų slėnį, kuris sieks iki Acalo. Jūs bėgsite, kaip bėgote nuo žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo. Tuomet visi šviesuliai užges. Bus viena diena, kurią žino Viešpats­ne diena ir ne naktis, ir vakare bus šviesu. Tą dieną gyvieji vandenys tekės iš Jeruzalės dviem kryptim: viena į Rytų, kita į Vakarų jūrą; taip bus vasarą ir žiemą. Viešpats karaliaus visai žemei. Bus vienas Viešpats ir Jo vardas bus vienas. Visa šalis nuo Gebos iki Rimono, esančio į pietus nuo Jeruzalės, taps lyguma. Miestas, nuo Benjamino vartų iki Kertinių vartų ir nuo Hananelio bokšto iki karaliaus vyno spaustuvų, bus apgyventas. Prakeikimo nebebus ir Jeruzalėje visi saugiai gyvens.

 • Lin Jo Lin Verta panagrineti ir sias R.vietas:Iz.9:7,16:5 Jer.30:9,Ezek.34:23-24,37:24-25,Oz.3:5
 • Zilvis Kiselis Manau jas reikia jungti ir tada “piesti” vaizda.
 • Zilvis Kiselis Bet tos rastp vietos nekalba tiesoogiai apiw antra Mesijo ateima ir karaliavima (nors as taip matau
 • Remigijus Rabikauskas Marko, Apr 20:4 – “…Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų.” Taigi čia parašyta , kad Kristus su savo tauta viešpataus.
 • Remigijus Rabikauskas O ST Rašto vietas reikia tyrinėti kristocentriškai, o ne raidiškai.
 • Remigijus Rabikauskas Tai kas nors nupieškite man schemą, kad aš galėčiau suvokti, kaip vystysis paskutinių laikų įvykiai nuoseklioje chronologijoje, jūsų supratimu.
 • Zilvis Kiselis Remigijus Rabikauskas Zach.14 kalba tiesiai sviesiai ir nereikia filosofuoti.
 • Lin Jo Lin Remigijus Rabikauskas,jus patyrinekite Kristocentriskai 12 ir 14 skyriu is Zachar.pranasystes ,ten aiskiai pasakyta,kad Kristus karaliaus zemeje…
 • Remigijus Rabikauskas Marko,
  Lk 24: 25-27 -Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai!Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?!“ Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.”
  Prisikėlęs Kristus savo mokiniams, kurie turėjo tik tiesioginį ( paraidinį) Tonaho supratimą, atveria jiems naują šių Raštų suvokimą per savo tarnystės misiją.

  Ap. Paulius laiške Rom 16:25-27 sako : “Tam, kuris gali jus padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimu paslapties, nutylėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui, vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais! Amen.”
  Tai yra ap. Paulius Tonahe koncentruojasi ne į Izraelio kaip nacijos didingą ateitį , bet į Kristų Jėzų, kuris yra Izraelio Viešpats ir pasaulio atpirkėjas.

  2Kor 3:14-” Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos jų akis dengia tas pats gaubtuvas, kai skaito Senąjį Įstatymą, ir jis lieka nenudengtas, nes jį nuimti tegali Kristus.”
  Taigi Tonahas teisingai gali būti suvokiamas tik Kristaus kryžiau ir prisikėlimo šviesoje.

  Prieš 2 tūks. m. žydai laukė, kad ateisiantis Mesijas išlaisvins juos iš Romėnų nelaisvės ir atstatęs teokratine Izraelio karalystę ims valdyti visas tautas. Kada gi Mesijas Jėzus atėjo, kad išlaisvinti juos iš savo nuodėmių vergovės ir pasiūlė jiems priimti Jį tikėjimų, kaip žadėtąjį nuo Dievo Mesiją , kad per ji būtų surinktas Izraelio likutis- bažnyčia , kuria Jis ruošiasi paimti į Savo karalystę, jiems toks Jėzus buvo nepriimtinas, todėl jie Jį atstūmė ir nukryžiavo. Šiandien istorija su kai kurias tikinčiaisiais kartojasi. Jie vėl trokšta Mesijo, kuris ateitų atstatytų teokratinę Izarelio karalystę ir vėl valdytų tautas . Bet Jėzus atsisakė tai daryti pirmojo Savo atėjimo metu, nedarys Jis to ir antrojo atėjimo metu. Jo misija yra neatstatinėti teokratinės Izraelio karalystės ( per kuria savo laiku turėjo būti paskelbta Dievo meilė tautoms), bet surinkti Savyje, savo kūne- bažnyčioje, Izraelio likutį – tautą, kuri atvertų Dievo meilę tautoms. Ir kada bažnyčia tai padarys, Kristus ateis pasiimti Savų, tų kurie juo tiki, o atstatinėti teokratinės Izraelio valstybės nebebus jokio poreikio.

  Hbr 9:8 Taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganymui.

  Taigi man yra nesuvokiama, jei Kristus ateis II kartą ne dėl to, kad nuodėmininkui suteiktų dar vieną šansą atgailauti, kad šis būtų išgebėtas ( nes tam jau viskas buvo atlikta ant Kryžiaus ) , bet tam kad pasiimtų tuos, kurie juo tiki.., kam tada dar bus reikalinga teokratinės Izraelio valstybės atkūrimas ir Jo karaliavimas joje ?

 • Laima Briediene Remigijau ,gerai suprantu Jus ,is kur Jus ateinate ,nes ir as pati asmeniskai buvau patikejusi panasiom doktrinomis ,kuriu ismokau is baptistu pamokslininku ,Biblijos koledzo mokytoju-savu ir atvykstanciu is uzjurio .
  To mokymo saknys isitvirtine ‘baznycios tevu’ teorijose ,ypatingai paveiki is ju yra “pakeitimo teorija ” . Gal but tai ne Jusu kalte ,kad matote Rasto vietas skirtingai ,negu jos parasytos ,su kitokiu supratimu ,negu ankstyvieji tikintieji jas mate .Juk kai kurios Rasto eilutes buvo naudojamos tendencingai tiek daug metu ,kad tai stipriai iaugo i krikscioniu samone ,ir mazai kas susimasto apie ju tikraja reiksme .
  Daugelis eiluciu daznai naudojamos isimtos is konteksto ,paprastai naudojamos eilutes su neaiskia potekste ,ignoruojant aiskias Rasto eilutes . Taip siekiama pagristi doktrinas.
 • Laima Briediene Remigijau ,kaip pavyzdi ,noreciau pamineti Hebr 9 sk ,kuri Jus jau ne karta citavote ,noredamas pagristi teigini ,kad Kristus viska jau atliko ir kad JOKIU AUKU nebebus aukojama . Noretusi paklausti Jusu ,ar neatkreipete demesio i kai kurias detales ?

  Heb 9:4 Ten stovėjo auksinis smilkytuvas ir iš visų šonų auksu apmušta Sandoros skrynia, kurioje buvo auksinis ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir Sandoros plokštės. (Cia kalbama apie Sventu Svenciausiaja )

  Heb 9:25 Ir ne tam, kad pakartotinai aukotų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris >>>> kasmet įeina į Švenčiausiąją su svetimu krauju, –
  Heb 9:26 tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar Jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę.

  Ar Jums neatrodo ,jog laisko Hebrajams 8, 9 ir 10 skyriai kalba apie Yom Kippur -Atpirkimo Diena ,kurios metu karta metuose Vyr Kunigas aukojo uz Izraelio-Dievo Tautos nuodemes ? (Tai aprasyta Kunigu 16 skyriuje) .

  Butent si auka nebebus aukojama atstatytoje Ezekielio aprasytoje Sventykloje .

 • Laima Briediene Be Yom Kippur aukos ,yra daug kitokiu auku ,kurios islieka ir kurios bus aukojamos Tukstantmecio Karalystes Sventykloje .
  Rekomenduociau keleta studiju ,deja turiu tik anglu kalba .
  Gal bus idomu tiems ,kas supranta ir kas nori studijuoti .

  http://www.yashanet.com/studies/revstudy/rev2g.htm

  These are literal sacrifices.  The common interpretation is that these are performed as  memorials or remembrances.  The reason this is taught is because the literal sacrifices does not fit into standard Christian theology, which teaches that Jesus (Yeshua) took all sacrifices  away.
  YASHANET.COM
 • Laima Briediene http://www.yashanet.com/studies/revstudy/rev2e.htm

  Sacrifices were offered before the first Tabernacle was built. Sacrifices were offered by: Adam, Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jacob and Moses.
  YASHANET.COM
 • Laima Briediene http://www.yashanet.com/studies/revstudy/rev3c.htm

  Lev. 16; Heb. 8-9Rev. 5Heb. 8Rev 5Hebrews 8-9Rev. 5Rev. 5Heb. 8Rev. 5 & 6Heb. 8:3, 6; 9:12, 15Lev. 16:14Rev. 5 & 6Rev. 5Heb. 8-9Lev. 16
  YASHANET.COM
 • Gintaras Delinikaitis Taip Daina, Jis atvere raštus ne naujai, bet kaip Jis juos dovanojo, taip ir juos paaiškino…Šis rašto suvokimas buvo perduotas pirmiesiems liudytojams Lk. 24-27, Mt.28-20, Jn. 20-26 ir ne viena karta…
 • Lin Jo Lin Remigijus Rabikauskas, jus skaitete Zacharijo pranasystes 12 ir 14 skr.?
 • Gintaras Delinikaitis Paulius, kuris žinojo torą ir pranašus, turėjo priimti šį Viešpaties liudijimą-evangeliją, kaip pagrindą visko ” .. bet gavau ją Jėzaus Kristaus apreiškimu. ..” ir “..man įžymesnieji asmenys nieko nepridėjo…” , tie kurie girdėjo evangeliją iš Kristaus atitiko, tai ką kas Pauliui buvo apreikšta. Nereikia gasdinti su netikra evengelija, klaidinti įvairiais samprotavimais apie sabatas ir šventyklų aukas, šventes. Gerai būtų, kad tai suprastumet.
 • Gintaras Delinikaitis Ap.darbuose kalbama apie judėjus, kurie rinkosi sabatą ir Pauliaus tarnystej tai buvo labai patogu paskelbti Mesijo atejimą ir kurti surinkimą. Kadangi Paulius tarnavo, jis neakcentavo į sabatą, jo tikslas buvo Kristaus paskelbimas, Kuris išlaisvino pati Pauliu iš nelaisves ir vergystes įstatymui į Kristaus laisvę…O kad ką tik įtikėja žydai Ap. darbuose ir rinkosi per sabata, tai nera argumentas kad tai kanonas…
 • Gintaras Delinikaitis Paprastumas tikėjime tame, kad jieškome nieko kito tik Jo “..kad tik laimėčiau Kristų 9 ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. 10 Trokštu pažinti tik Jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti,[i4] 11 kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių…”, jai tokio siekio nera, nesame ir Jėzaus mokyniai
 • Gintaras Delinikaitis Labai geras postas su vaiku…
 • Remigijus Rabikauskas Laima, jau pirmųjų žmonių nuopuolio istorijoje matome, kad žmogus bando prarastą ramybę susigražinti savo pastangomis (prisidengia lapais) tačiau geidžiamos ramybės jiems tai nesuteikia. Nes už nusikaltimą nuodėmininko laukia neišvengiama mirtis. Tačiau Dievas nenori kad Jo kūriniai žūtų, todėl Jis pasiūlo jiems ramybę susigrąžinti kitu būdu, Jis aprengia juos kailiais kas nurodo mums į paaukota už žmogų gyvulio auką simbolizuojančia būsimą Kristaus auką.

  Toliau Kaino ir Abelio situacijoje, Kainas atneša minha-javų auka, o Abelis atneša hatata-auką už nuodėmę.Dievas palankiai žiūri i abelio auka, nes šis prižysta save nuodėmininku , o į Kano auką nepažiūri, nes šis nors ir yra dėkingas Dievui už palaimas, bet jis savęs nelaiko nuodėmininku. Taigi kodėl Dievas priima Abelio auką ? Nes Abelis priima Dievo siūloma išgelbėjimą per tikėjimą simboline gyvulio auka, nurodančia į tikrąją Kristaus auką.

  Nojus aukoja švarias aukas , kas vėlgi simboliškai nurodė į Kristų , kaip į auką be trukumo.

  Izraelitų išėjimo iš Egipto metu Dievas liepė paaukoti avinėlį , jo krauju patepti staktas , o patį avinėlį suvalgyti, kas vlgi simboliškai nurodė į Kristaus auką. Taigi Dievas nuo pat pradžių žmonijai atskleidžia tiesą apie užtariamąją auką, per kuria Dievas siūlo žmogui išgelbėjimą.

  Galiausiai Dievas liepia Izarelitams pastatyti Padangte pagal Dangiškosios šventyklos pavyzdį.

  Šioje Šventykloje vykdavo kasdieninis ir metinis tarnavimas. Kasdieninio tarnavimo metu kieme būdavo atvedamas avinėlis ir jį kunigas aukodavo kaip nuolatine deginamąją auką. ( Kuną1:1-9) Tai būdavo daroma ritę ir vakarę.
  Kunigas uždėdavo rankas ant šio avinėlio tuo parodydamas, kad žmogaus nuodėmė taip yra perkeliama ant nekalto gyvulio. Tada gyvulį papjaudavo tuo parodydamas, kad už kiekviena nuodėmę turi būti pralietas nusidėjėlio kraujas. Tada kunigas paima avinėlio kraujo ir juo apšlaksto aukurą iš visų pusiu. Taip parodydamas, kad žmogaus nuodėmė perkeliama dabar jau ant aukuro. Tada nuo gyvulio nudiriama oda, jis išskrodžiamas, iš jo išimami viduriai ir nešvarumai, visa mėsa praplaunama ir sukapojama į dalis ir tada pilnai sudeginama.
  Kasdieninės aukos aukojimas simbolizavo, kad nuodėmingas žmogus nuolatos užtariamas prieš teisingumą, reikalaujanti už nuodėmę – kraujo praliejimo t.y. mirties.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Remigijus Rabikauskas Taip pat Šventykloje be šios aukos buvo dar kelios aukų rūšys:

  Bekraujė javų auka( tai miltų duonos ar grudų auka , kuri būdavo aukojama savanoriškai, dalis šios aukos būdavo sudeginama, kita dalis likdavo kunigui, tai buvo lyg nuolatinis sandoros tarp Dievo ir žmogaus atnaujinimas.)

  Bendravimo auka (tai buvo padėkos auka už Dievo palaiminimus ir šios aukos taukai būdavo sudeginami, o mėsa -suvalgoma kunigo ir paties aukotojo)

  Auka už nuodėmę ( ši auka būdavo atnešama jei žmogus nusidėdavo nepiktybiškai – šios aukos krauju būdavo patepami aukuro ragai, o likęs kraujas būdavo išliejamas po aukuru. Aukuro ragų patepimas nurodydavo į tai, kad žmogus padarė nusikaltimą ir paršo Dievo užtarimo. Tada aukos taukai sudeginami , o išvirta be druskos šio gyvulio mėsą privalėdavo suvalgyti kunigas. Kadangi nesūdytą, be prieskonių mėsa yra šlykšti tuo būdavo parodoma kokia bjauri yra Dievui nuodėmė. Jei tokia nuodėmę įvykdydavo visas susirinkimas ar kunigas, tada auka nebūdavo valgoma, bet sudeginama, o dalis šios aukos kraujo būdavo įnešama į Šventyklos Šventąją dalį ir jos krauju patepami aukso smulkintuvo ragai ir septynis kartus pašlakstoma priešais Šventų Šventosios uždangą.

  Atlyginimo auka.( Tai auka už nuodėmę, kuri buvo padaryta sąmoningai piktyboškai, bet vėliau už tai imta nuoširdžiai atgailauti, kompensuojant kiek įmanoma skriaudą nuskriaustajam. Šios aukos mėsa taip pat buvo suvalgoma kunigo. Bet šios aukos krauju aukuro ragai būdavo netepami bet tik apšlakstomi, kas nurodydavo į tai, kad Dievas atleidžia, bet negina šio žmogaus, tol kol skriauda nebus kiek tai yra įmanoma atstatyta.

  Taip pat dar būdavo apsivalymo aukos , kurių atnešimas į šventyklą nurodydavo, kad žmogus pripažįsta savyje esančia nuodėminga prigimti, t.y bet koks nešvarumas tai ne būtinai buvo pasekmė kažkokios nuodėmės, bet tai buvo pasekmė to kas įvyko Edeno sode žmogui nusidėjus. ( pvz.: moteris pagimdžiusi vaiką , po kurio laiko atnešdavo apsivalymo auką, ne todėl kad ji padarė kažką blogo, nes tai neturėjo nieko bendro nei su morale, nei su sanitarija , nei su higiena, bet todėl, kad ji pripažindavo tuo , kad gimdymas skausmuose tai pasekmė žmonijos nuopuolio. Mes nesame kalti dėl to kas nutiko Edene, bet mes pripažįstame, kad kenčiame nuo to kas įvyko Edene ir norime, kad situacija būtų pakeista ir kad mes dėka Dievo malonės būtume gražinti į tą pradinę padėti kuriai buvome sukurti)

  Taigi į ką nurodė visos šios aukos ? – jos nurodė į mūsų Gelbėtojo užtariamąjį tarnavimą, į tai, kad Jis prisiėmė mūsų nuodėmes ir tapo auka už mūsų nusikaltimus.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Remigijus Rabikauskas Kaip žmogaus nuodėmė būdavo perkeliama ant aukos, taip ji yra perkelta ant Kristaus. Bet jei Kristus prisiėmė mūsų nuodėmes ar tai reiškia, kad Kristus yra kaltas dėl nuodėmės? Aišku, kad ne.

  Kristus ant kryžiau atliko viską dėl žmonijos gelbėjimo, bet kodėl mes vis dar randamės čia ? Kodėl mumyse gyvena egoistinė prigimtis ? Kodėl mes gyvename nuodėmės pažeistoje –žemėje ir kodėl mums iki šiol dar negražintas Edeno sodas ? – Nes vis dar nėra įrodytas tikrasis nuodėmės kaltininkas. Vis dar nėra įrodyta jo kaltė… Ir kas gi tada tai įrodys ir kada tai bus padaryta ?

  Tai mums atskleidžia centrinė Izraelio tautos šventė, kuri būdavo atliekama karta metuose , tai Jom Kipuro, arba Šventyklos apvalymo diena arba tikrojo nuodėmės kaltininko nustatymo diena Sk 29:7-11

  Taigi Jom Kipuro dieną Vyr. kunigas nusiimdavo savo iškilmingus kasdienio tarnavimo drabužius ir apsirengdavo balta lininį tuniką .Apie tai mes skaitome Kun 16:4. TadaVyr. kunigas aukodavo jautuką kaip auka už savo ir savo namų nuodėmę ir su šiuo jautuko krauju, pasisėmęs prie šito dar ir aukso smilkytuvą, prisipils į jį žarijų nuo aukuro, užbers smilkalų ir eis su jais į Šventyklos Šventų Švenčiausiąją dalį . Ten pastatys smilkytuvą tarp savęs ir sandoros skrynios, virš kurios randasi Dievo malonės sostas ir apšlakstys šiuo Jaučio krauju sandoros skrynia 7 kartus. Taip buvo vykdomas Vyr. kunigo ir jo namų ( visų kitų kunigų apsivalymas arba visų žmonių nuodėmės pernešimas į Šventų Švenčiausiąją dalį).

  Taigi skirtingos aukos nurodė į skirtinga atsakomybę už nuodėmę. Ir kuo sunkesnė buvo nuodėmė tuo giliau į Šventyklą jį buvo įnešama.

  Jei kasdieninė deginamoji auka likdavo ant aukuro , tai auka už žmogaus nuodėmę, per mėsos valgymą, guldavo ant šventiko, tautos nuodėmė per kraujo šlakstymą priešais uždangą jau atsidurdavo Šventojoje , o Kunigų perimtos visos tautos nuodėmės būdavo įnešamos į Šventų Švenčiausiąją dalį. Taip kaltė už žmogaus padaryta nuodėmę dabar guldavo ant paties Dievo. Bet ar buvo kaltas Dievas dėl nuodėmės atsiradimo ?- Ne.

  Taigi po šios apeigos prie šventyklos atvesdavo du ožius ir burtu keliu vieną ožį paskirdavo Viešpačiui , kita Azazeliui . Talmude { Ioma 67 b } parašyta : kad Azazelis tai yra piktoji dvasia gyvenanti dykumoje. Dykuma Biblijo simbolizuoja ( Iz 34:14; Luk 11:24)demonų buveinę .

  Taigi ožį skirta Viešpačiui aukodavo kaip auką už nuodėmę ir jo krauju Vyr. kunigas pradėdavo Šventyklos apvalymą.

  Šio ožio auka simbolizavo paskutiniąją ir galutinę Kristaus auką už nuodėmę ir su šios aukos krauju kunigas eidavo už uždangos į Šventų Švenčiausiąją ( ir tai darydavo tik kartą metuose) ir šiuo krauju šlakstydavo 7 kartus ant Sandoros skrynios. Tada išeidavo iš Šventyklos ir paskutinis daiktas kuri patepdavo kunigas buvo aukuras . Kai šis būdavo apvalomas krauju nuodėmė nuo Šventyklos būdavo nuimama .

  Apvalyti nereiškia sunaikinti – apvalyti reiškia perkelti nuo vieno ant kito Kun 10:17. Taigi kunigas nuodėmę nuo Šventų Šventosios perkeldavo ant savęs, taip Šventykla tapdavo švari, o kunigas simboliškai suterštas ir tada jis perdėdavo visas šias nuodėmes, nešvarumus ant ožio skirto Azazeliui, taip nurodant, kad tikrasis nuodėmės kaltininkas yra Velnias. Šiam ožiui prie ragų pririšdavo raudona raištį ir jis būdavo išvaromas į dykumą. (Kun 16: 20-22)

  Taigi jom Kippuro tikslas – tai tesimas, kurio metu nustatomas tikrasis nuodėmės kaltininkas.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Remigijus Rabikauskas Tyrinėdami pareiškimo knyga matome, kad Kristus kaip vyr, kunigas Dangiškoje Šventykloje pradeda Jom Kipurą- Šventyklos apvalymą ir tikrojo nuodėmės kaltininko nustatymą. Kada šis tarnavimas baigsis , šventykla bus apvalyta, kristus II kartą atesi į žemę pasiimti tų, kurie tikėjimu pasitikėjo Juo. Kadangi kaltininkas nustatytas, o atpirktieji išgelbėti, tai nei Šventykloje , nei aukose, nei kunigų tarnavimuose nebebus jokios prasmės. Štai kodėl aš netikiu tuo, kad žemiška šventykla bus dar kad atstatyta ir pardėtos aukoti aukos. Ne to nebus, nes tame nebesus jokios prasmės. Tikroji Kristaus auka , į kuria nurodė visos šventykloje aukojamos aukos jau buvo paaukota. Dangiška Šventykla apvalyta ir nuodėmės kaltininkas nustatytas. Viskas , liko tik simbolinės palapinių šventės šventimas tikrovėje – Dievas su savo tauta per amžius kartu.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Remigijus Rabikauskas Jom Kipuras Apreiškimo knygoje.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Laima Briediene Remigijau ,Jusu sios paskutines schemos -tai adventistu doktrininiu teoriju iliustracijos .
  Matau cia iterpta ir izymiaja data 1844 m. ,kuri buvo vadinama Palaiminta Viltimi ,nes pagal William Miller pranasyste ,tais metais turejo buti Kristaus atejimas .Tai pranasystei neissipildzius ,sis ivykis buvo vadinamas didziojo nusivylimo ivykiu .
  Is sio “pranaso” pasekeju grupes ir susiformavo septintos dienos adventistu baznycia . Dar viena krikscioniska denominacija ,kuri atmeta Izraeli ,Tora ir kitus esminius Rasto mokymus .
 • Laima Briediene Jus teigiate : “aš netikiu tuo, kad žemiška šventykla bus dar kad atstatyta ir pardėtos aukoti aukos. Ne to nebus, nes tame nebesus jokios prasmės.”——————

  Zinoma ,Jus esate laisvas tiketi ,kuo Jus norite ,bet kas aiskiai parasyta pranasu knygose Tanake ,viskas issipildys .

  O del prasmes ,tai ne mums spresti ,kas Kurejui turi prasmes .Jo Keliai -ne musu keliai

 • Vaidas Krasauskas O apie ka jus cia snekat, galit trumpai sutraukti savo tezes?
 • Romualdas Repšys Nors žemiškoji švetykla Jeruzalėje savo paskirtį jau atliko, bet ji vėl bus atstatyta. Bus surinkti į Jeruzalę ir nubausti visi, kurie orientavosi į žemiškąją, o ne Dangiškąją Jeruzalę. Tokia mano nuomonė.
 • Gintaras Delinikaitis “…sugriaukite šitą šventyklą, per 3 dienas Aš ją atstatysiu…”, tos šventyklos atstatymas nieko nebereiškia su jos aukom, jai Ji jau atstatyta. Aukojame Dievui, malonias aukas, Kristuje…
 • Gintaras Delinikaitis Jai pakomentuotum, ką įdėjai, būtų liux
 • Gintaras Delinikaitis …Tėvas žino ko tau reikia iš tikrųjų, nenustebk jai negausi atsakymo
 • Gintaras Delinikaitis …kodėl “visažiniu”, jus ęsate “jis”
 • Gintaras Delinikaitis …geriau neskubek sugrižti, dar yra laiko pasitaisyti
 • Remigijus Rabikauskas Laima, iliustracijos yra paremtos Šv. Rašto mokymu, o bet koks Biblijos aiškinimas gali atitikti kažkurios iš krikščioniškų denominacijų doktrinoms.
  Įterpta iliustracijoje 1844m. data nurodo ne į Kristaus II atėjimą , bet į Kristaus kaip Vyr. kunigo įžengimą į Šventų Švenčiausiąją dangiškos Šventyklos dalį. Ši data gaunama tyrinėjant Danieliaus kn. 8 ir 9sk.
  Danieliaus 9 skyriaus smulkų tyrinėjimą esu jau įdėjęs šioje grupėje, kam įdomiu gali patyrinėti.
  O jei prie Dan 9sk. tyrinėjimo pridėsi šiuos Dan 8sk. skaičiavimus bus aišku kaip atsiranda ši 1844m. data.

  Remigijus Rabikauskas's photo.
 • Laima Briediene Remigijau ,manau ,Jus puikiai zinote ,kad ši 1844m. data buvo Milerio nustatyta kaip Kristaus SUGRIZIMO DATA !

  Kadangi Mesijo sugrizimas prognozuotu laiku neivyko,tai kai kurie Milerio pasekejai nusprende ,kad tai Kristaus kaip Vyr. kunigo įžengimo į Šventų Švenčiausiąją dangiškos Šventyklos dalį data .Butent tie pasekejai ir yra SDA pradininkai, o pasekejai Lietuvoje yra taip pat is tos pacios saknies .

 • Romualdas Repšys Čia argumentai mano paskutiniam komentarui: “Посему так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгарью, за то вот, Я соберу вас в Иерусалим. <…> Итак изолью на них негодование Мое, огнем ярости Моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог.” (Jezechelio 22,19<…>31) Įkeliu rusų kalba kadangi aiškesnis vertimas.
 • Laima Briediene Remigijau , Jus cituojate Rasto vieta ,kur Dievas zada sunaikinti Jeruzale .Ten kalba eina apie praejusi laika ,kas vyko pries Babilono istremti .
  Tolimesnes eilutes paaiskina ,kalbama butuoju laiku .

  Eze 22:31 Todėl Aš išliejau ant jų savo pyktį ir rūstybės ugnimi sunaikinau juos. Jų darbus suverčiau ant jų pačių galvų, – sako Viešpats Dievas”.

 • Romualdas Repšys К сведению. О 3-м Храме в Иерусалиме

  Верховный духовный лидер мусульман Египта заявил в понедельник, что строительство нового храма в Иерусалиме может привести к “Третьей мировой войне”. Верховный муфтий шейх Наср Фарид Вассель подчеркнул, что арабы и мусульмане не позволят Израилю соорудить храм в третьем святом для мусульман месте Харам ас-Шариф, которое по древне-библейской традиции именуется Храмовой горой. Это место священно для всех иудеев, потому что именно на этом месте находились Первый и Второй иудейские Храмы. “Если Израиль действительно намерен сделать это, то подобные действия приведут к Третьей мировой войне”, – заявил Вассель журналистам сразу после встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Амром Муссой. “Арабы и мусульмане никогда не позволят Израилю сделать это”, – сказал он. По словам исламского клирика, не существует археологических доказательств того, что иудейский храм стоял именно на том месте, где арабы позднее возвели мечеть Аль-Акса. Это священное место является наиболее болезненным вопросом в израильско-палестинском конфликте. Споры о контроле над Храмовой горой, расположенной в пределах Старого города в Иерусалиме, послужили “причиной” развязывания новой интифады, длящейся ужу 8 месяцев. Как свидетельствуют исторические источники и археологические раскопки на этом месте находились две иудейские святыни – Первый Храм царя Соломона и Второй Храм, разрушенный римлянами.http://mignews.ru/ –28.05.01

 • Romualdas Repšys Rusų kalboje gaunasi būsimuoju laiku. Prieš tai kalbama apie išsklaidymą (15 eil.)
 • Laima Briediene Toliau dar aiskiau paaiskinama .
  Eze 24:2 “Žmogaus sūnau, užrašyk šios dienos vardą, nes Babilono karalius šiandien pradėjo Jeruzalės puolimą.
 • Romualdas Repšys Bet kokiu atveju atstatyti šventyklą Jeruzalėje rimtai ruošiamasi. Tai rodo, kad bausmė Jeruzalei dar bus.
 • Laima Briediene Velesniame skyriuje rasoma :
  Eze 28:24 Ir nebebus daugiau badančių usnių ir duriančių erškėčių Izraelio namams tarp jų kaimynų, kurie juos niekino. Ir jie žinos, kad Aš esu Viešpats Dievas’.
  Eze 28:25 Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš surinksiu izraelitus iš tautų, kuriose juos buvau išblaškęs ir būsiu pašventintas juose tautų akivaizdoje. Izraelitai tada gyvens krašte, kurį Aš daviau savo tarnui Jokūbui.
  Eze 28:26 Jie gyvens saugiai, statysis namus, sodins vynuogynus. Jie bus saugūs, kai Aš nuteisiu jų kaimynus, kurie niekino juos. Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats, jų Dievas’ ”.
  Eze 29:19 Todėl Aš duosiu Nebukadnecarui, Babilono karaliui, Egipto kraštą. Jis paims jo turtus, tai bus atlyginimas jo kariuomenei.
  Eze 29:20 Už darbą, kurį jis atliko, daviau jam Egipto kraštą, nes jie man dirbo, – sako Viešpats Dievas. –
  Eze 29:21 Tada Izraelio ragas vėl iškils, ir Aš atversiu tau burną tarp jų. Ir jie žinos, kad Aš esu Viešpats”.

  Ezekielio pranasysteje ,nuo 36 sk aprasomas Izraelio atkurimas .

 • Romualdas Repšys Babilonas niekur nedingo.
 • Laima Briediene Romualdai ,Dievas baude Jeruzale uz nuodemes . Sventyklos atstatymas nera nuodeme , Ezekielio pranasysteje detalizuotai aprasoma atstatyta Sventykla,is kurios Mesijas valdys Mesijiniame Amziuje -Tukstancio Metu Karalysteje .

  Tai ,ka siuo metu planuoja atstatyti dabartiniai Judaizmo pasekejai ,tai nera Ezekielio aprasyta Sventykla . Gal jiems tai ir pavyks ,nezinau ,bet Mesijui atejus ,ivyks didelis zemes drebejimas ,tad greiciausiai sis statinys ir kiti statiniai Jeruzaleje sugrius ,tuo tikriausiai bus atlaisvinta vieta Mesijo Sventyklai ,aprasytai Ezekielio .

 • Laima Briedienehttp://ru.wikipedia.org/…/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0…

  Третий Иерусалимский Храм, согласно еврейской традиции, будет воздвигнут на прежнем месте, на…
  RU.WIKIPEDIA.ORG
 • Laima Briediene Некоторые движения, относящиеся к мессианскому иудаизму выдвигают проект Третьего Храма по пророчеству Иезекииля в 30 км на юг от Иерусалима, в 14 км на запад от Ен-Геди. Предполагается, что этот Храм должен быть построен верующими в Иисуса Христа евреями и христианами.

  http://ezekiel-temple.narod.ru/

  The Temple, to be built according to the prophecy of…
  EZEKIEL-TEMPLE.NAROD.RU
 • Laima Briediene Kumrano radinys ,Sventyklos aprasymas ,taip pat patvirtina Ezekielio vizija . Manoma ,kad originaliai buvo uzrasytas Mozes .
  http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Scroll

  The Temple Scroll is one of the longest of the Dead…
  EN.WIKIPEDIA.ORG
 • Romualdas Repšys Čia mūsų nuomonės nesutampa. Aš manau, kad tūkstantmetė karalystė bus Danguje, Dangiškoje Jeruzalėje: (Žyd 12,22-24)
 • Laima Briediene Manyciau ,kad Žydams arba Hebrajams 12,22-24 yra apie tai ,kas bus po Mesijinio amziaus ,kai bus Naujas Dangus ir Zeme . Tolesnes eilutes paaiskina :
  Heb 12:25 Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neištrūko, kai atmetė Tą, kuris žemėje davė įspėjimų, tai juo labiau neištrūksime mes, nusigręžę nuo To, kuris kalba iš dangaus.
  Heb 12:26 Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar Jis pažadėjo, sakydamas: “Aš dar kartą sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų!”
  Heb 12:27 Žodžiai “dar kartą” rodo, kad iš sutvertųjų dalykų bus pašalinti sudrebinamieji, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama.
  Heb 12:28 Todėl, gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime,
  Heb 12:29 nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis.
 • Laima Briediene Po Tukstantmecio karalystes ……………..

  Rev 21:2 Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui.
  Rev 21:3 Ir išgirdau galingą balsą, skambantį iš dangaus: “Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus Jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais.
  Rev 21:4 Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau – praėjo”.
  Rev 21:5 Ir Sėdintysis soste tarė: “Štai Aš visa darau nauja!” Jis pasakė man: “Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri”.
  Rev 21:6 Ir Jis man pasakė: “Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

 • Laima Briediene IDOMU ,kad Jonas pabrezia,jog siame mieste nebebus sventyklos :

  Rev 21:22 Bet jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla.
  Rev 21:23 Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jame šviečia Dievo šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s