Tora yra mokymas, teisė, pagal kurią Dievo tauta gyvena Jo Karalystėje

Pasidomėjau, kad ivrito kalbos žodis „Xok (חוק)“, reiškiantis Torą, lietuviškai verčiamas žodžiu „Įstatymas“. Toks vertimas neperteikia pilnos reikšmės. Manyčiau, kad tikslesnis vertimas galėtų būti „teisė“ arba „mokymas apie teisę“. O krikščioniškam supratime, tai turėtų būti suprantama maždaug taip: Xok (Tora) yra mokymas, teisė, pagal kurią Dievo tauta gyvena Jo Karalystėje. „Teisė – priemonių visuma, teisingumui visuomenėje nustatyti ir užtikrinti. Savo veikimu, įgyvendina deramą elgesį atitinkančias bausmes bei paskatas.“