Marijos šlovinimo malda Viešpačiui

Evangelija pagal Luką 1

46 O Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį,
47 ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
48 nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, 
49 nes didžių dalykų padarė man Galingasis, ir šventas yra Jo vardas!
50 Jis gailestingas iš kartos į kartą tiems, kurie Jo bijosi.
51 Jis parodė savo rankos galybę ir išsklaidė išdidžios širdies žmones.
52 Jis numėtė galiūnus nuo sostų ir išaukštino žemuosius.
53 Alkstančius gėrybėmis apdovanojo, turtuolius tuščiomis paleido.
54 Jis padėjo savo tarnui Izraeliui, prisimindamas gailestingumą,
55 kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.

O taip Magnificat- Marijos šlovinimo malda Viešpačiui- skamba J.S. Bacho versijoje. 

LikeShow more reactions

Comment

Comments
Laima Briediene
Laima BriedieneGroup Admin Tai nuostabi Marijos malda, kuria ji šlovina Viešpatį. Bet kažkodėl ja dažnai remiasi Romos katalikų bažnyčios tikintieji, norėdami pateisinti Marijos garbinimą.

LikeShow more reactions

 · Reply · 

1

 · December 1, 2017 at 10:06pm

Manage

Tadas Justinas Ivaška
Tadas Justinas Ivaška Kiekvienas atgimęs dvasioje ir Viešpačiu besidžiaugiantis gali su didžiausiu džiaugsmu ir pakylėjimu šitaip šlovinti : “Mano siela šlovina Viešpatį, 47 ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, ” 🙂

LikeShow more reactions

 · Reply · 

1

 · December 1, 2017 at 10:13pm · Edited

Manage

Laima Briediene
Laima BriedieneGroup Admin Ar žodis ”palaiminta” susijęs su pagarbinta, išgarbinta? Ką reiškia būti palaimintiems? Kada galime tikėtis būti palaimintais?
Psalmė 1
Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,
bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.
Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.
Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.
Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 1, 2017 at 10:17pm · Edited

Manage

Hide 12 Replies
Tadas Justinas Ivaška
Tadas Justinas Ivaška taip ir tikrai taip- palaimintas- mano matymu- nes “mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.
Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta;” (Y) 🙂

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 1, 2017 at 10:23pm

Manage

Laima Briediene
Laima BriedieneGroup Admin EVANGELIJA PAGAL MATĄ,
KALNO PAMOKSLAS
Mt 5 See More

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 1, 2017 at 10:25pm

Manage

Tadas Justinas Ivaška
Tadas Justinas Ivaška Laima Briediene čia jau visa palaiminimų temos plėtotė gaunasi (Y) 🙂

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 1, 2017 at 10:27pm · Edited

Manage

Vilija Vilija Rusevičiūtė - Mitkuviene
Vilija Vilija Rusevičiūtė – Mitkuviene Dar vadina Dievo motina. Juk Dievui motinos nereikia Jis pradžia ir pabaiga. . O ražančiai? Juk Dievas pasakęs nedaugžodžiaukit. Dar gražiau litanijos. Prašoma melstis visokių bokštų ir skryniū. Nesuprantu litanijų . Kaip klupdysavo ir turėdavom vis atsakyt melskis už mus visada galvodavau, kaip koks bokštas gali melstis už mane ar kažkoke skrynia. Man vaikui atrodydavo tikra kvailystė žmonių tos litanijos. Imdavo net juokas . O mama pykdavo.

LikeShow more reactions

 · Reply · 

1

 · December 2, 2017 at 8:56am

Manage

Vilija Vilija Rusevičiūtė - Mitkuviene
Vilija Vilija Rusevičiūtė – Mitkuviene I Timotiejui 2:5-6
Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.

LikeShow more reactions

 · Reply · 

1

 · December 2, 2017 at 8:58am

Manage

Tadas Justinas Ivaška
Tadas Justinas Ivaška Vilija Vilija Rusevičiūtė – Mitkuviene Rožančiai, terminas- Dievo motina ir tarpininkė- čia yra katalikų problemos ir paklydimai, krikščionys dėl to neturėtų jaustis nepatogiai dėl Švento rašto tekstų, o Luko 1/ 46- 55 yra nuostabi Viešpaties šlovinimo giesmė, kurią tobula muzikine forma nuostabiai interpretuoja muzikos genijus- kompozitorius J. S. Bachas 🙂

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 2, 2017 at 9:18am

Manage

Vilija Vilija Rusevičiūtė - Mitkuviene
Vilija Vilija Rusevičiūtė – Mitkuviene Tadai pritariu. Amen. Ačiū Jėzui , kad mums atidengė akis į tiesą. 😊

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 2, 2017 at 3:50pm · Edited

Manage

Tadas Justinas Ivaška
Tadas Justinas Ivaška Sutinku su jumis 🙂 Man patinka štai ši eilutė, manau- papildo įdėtą temą- Patarlių 30/ 5 Kiekvienas Dievo žodis yra tyras; Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki.

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 2, 2017 at 9:43am

Manage

Vilija Vilija Rusevičiūtė - Mitkuviene
Vilija Vilija Rusevičiūtė – Mitkuviene Man dar ir šios eilutės labai patinka. Tiesiok visas Dievo Žodis patinka. Apreiškimas Jonui 22:8-9
Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, puoliau po kojų angelui, kuris man visa tai parodė, norėdamas jį pagarbinti. Bet jis man pasakė: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink!“ Apreiškimas Jonui 22:18-21
Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės žodžius: „Jeigu kas prie jų ką pridės – Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių – Dievas atims jo dalį iš gyvenimo knygos ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje“. Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, Aš veikiai ateinu!“ Amen. Taip, ateik, Viešpatie Jėzau! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė su jumis visais! Amen!

LikeShow more reactions

 · Reply · 

1

 · December 2, 2017 at 9:47am

Manage

Tadas Justinas Ivaška
Vilija Vilija Rusevičiūtė - Mitkuviene
Vilija Vilija Rusevičiūtė – Mitkuviene Kaip nuostabū, mūsų Viešpats Jėzus Kristus gyvas. Jo bažnyčia esame mes ir mūsų širdys. O ne pastatai žmonių pastatyti. Kad esame Jo vaikai užanspauduoti Jo antspaudi ir yrašyti Jo delne. . Šlovę mūsų Gyvajam Diebui. 

LikeShow more reactions

 · Reply · 

1

 · December 2, 2017 at 9:55am

Manage

Tadas Justinas Ivaška
LikeShow more reactions

 · Reply · 

1

 · December 2, 2017 at 2:25pm

Manage

Tadas Justinas Ivaška
Tadas Justinas Ivaška Luko 1 randame ir atsakymą- radai malonę Viešpaties akyse, JIS tave išrinko šiai misijai, su jokiu garbinimu tai nesusiję, joks Dievo kūrinys, net ir angelai negali būti garbinami : Luko 1/ 30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!

LikeShow more reactions

 · Reply · 

2

 · December 1, 2017 at 10:20pm