Kaip atskirti tikrąjį Mesiją nuo netikro? 

Как отличить Настоящего Мессию от Ложного? Как не обмануться в это последнее время?

YOUTUBE.COM
Мы на фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/562462500581261/ Как отличить Настоящего Мессию от Ложного? Как не обмануться в это последнее время? Тогда, е…
Мы на фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/562462500581261/ Как отличить Настоящего Мессию от Ложного? Как не обмануться в это последнее время? Тогда, е…
Comments
 • Laima Briediene Šis ”mesijas” atrodo labai panašus į tą, kurio laukia musulmonai ─ Mahdi.
  Edit or delete this
  • Laima Briediene Musulmonai laukia mesijo
   Irane auga mesijinio imamo Machdi pasekėjų kultas. Musulmonai sako, kad vienas iš 12 -os, imamas Machdi, paslaptingai dingo 975 metais, būdamas 7 metų, o dabar sugrįš prieš Teismo dieną. Jo sugrįžimą lydės kova su blogio jėgomis.
   Taigi, Irako karas, mečetės, kurioje gimė ir dingo Machdi, sugriovimas, iraniečių nuomone liudija kad “paslėptasis imamas” tuoj pasirodys.
   “Bušas įvedė armiją į Iraką, kad sunaikintų Machdi ir padarytų mesijų Jėzų”,- jau seniai teigia Irano islamistai, kurie Machdi vardą naudoja kovai su visu, kas vakarietiška. Šį kultą populiarina ir Irano prezidentas.
   (Paimta iš ”Formalios Naujienos”)
   Edit or delete this
  • Laima Briediene Musulmonų laukiamas imamas Mahdi – Antikristas?

   “Fox News” korespondentas Glenas Bekas vedė laidą, kurioje kalbėjo apie musulmonų laukiamą mesiją – 12 -ąjį dingusį imamą Machdi.
   Jo žodžiais, imamo Machdi atėjimo teoriją jis studijavo 6 metus ir nusprendė pasidalinti su auditorija savo išvadomis. “Аmerika, tai išves tave iš proto. Mano kelnės buvo šlapios, kai baigiau šitą tyrinėjimą”, – sakė Glenas Bekas.
   Jis tvirtino, kad islamo Machdi yra ne kas kitas kaip Antikristas, apie kurį kalba Biblija. Jis vaizdžiai lentoje išdėstė panašumus tarp Machdi ir Antikristo, susumuodamas pranašystes, kurios skirtos abiem asmenybėms.
   Islamo Machdi, kaip ir Antikristas, nori žydų ir krikščionių mirties, valdys žemę 7 metus, su Izraeliu sudarys sąjungą, bet paskui ją nutrauks ir surengs ginkluotą įsiveržimą į Izraelį.
   Paskaitos pabaigoje jis pasakė: “Jie laukia, kad šitas vaikinas pasirodytų”.
   Laidoje dalyvavęs islamo fondo už demokratiją atstovas musulmonas Zuchdi Dzaser pareiškė, kad kai kurie musulmonų lyderiai išties laukia Machdi pasirodymo, bet, esą “nuosaikūs musulmonai tam nepritaria, be to islamo chadisai yra atviri interpretacijai”.
   Tačiau dar vienas pokalbio dalyvis, knygos “The Islamic Antichrist” – “Antikristas ateis iš islamo” autorius Džoelis Ričardsonas pareiškė, kad chadisai yra šventas musulmonams raštas ir “jūs negalite jo atmesti”.
   “Viskas tik prasideda, šiandien, kaip aš tikiuosi, tai taps ilgo pažinimo kelio pradžia”, -sakė Glenas Bekas.
   12 dingęs imamas Machdi – pasaulio pabaigos pranašas islame, mesijas, paskutinis pranašo Mochamedo perėmėjas. Iš pradžių jis buvo lyginamas Jėzui, kuris paskelbs Paskutinio teismo prisiartinimą. Vėliau jis tapo islamo atnaujinimo simboliu, kuris bus valdovas, išgryninsiąs islamą. Korane Machdi neminimas, bet mesijo idėja plačiai diskutuojama chadisuose – raštuose, kur surinkti pranašo Mochamedo posakiai ir nurodymai.
   Beje, ne vienas musulmonas pasakoja, kad susidūręs su Biblija jis likdavo apstulbęs, kai suprasdavo, kad islame viskas stovi “ant galvos” – jų laukiamas mesijas pasirodydavo ne kas kitas, o pikčiausias Dievo ir žmonijos priešas – Antikristas.

   (Paimta iš ”Formalios Naujienos”)

   Edit or delete this
  • Liana Victoria Tiesiog ties šia tema, rodos sustoji ir sustingsti…ne tai kad iš baimės…bet tiesiog tiek norisi tiek nesinori kad jis ateitų..Bet tuo pat metu, jei jis neateis tai ir Kristus dar nepasirodys….O jau tikrai galėtų grįžti 😀
   Manage