Uncategorized

Su malda uz taiką – kreiptis i Saulę?

Elvira Schönemann November 2 at 7:10am Mes džiaugiamės galimybe pasveikinti visus tarptautiniame projekte “ Malda už taiką visame pasaulyje”. Atsižvelgiant į rimtą šiuolaikinę situaciją tarptautinėje politikos arenoje, mes kreipiamės į visus geros valios piliečius ir raginame visus melstis už taiką kartu su mumis. http://malda-uz-taika.lt/ LikeShow more reactions CommentShare 3Monika Cara and 2 others Comments Tomas … Continue reading

Romos katalikų bažnyčios katekizme pateikiama ši Dešimt Dievo…
Uncategorized

Romos katalikų bažnyčios katekizme pateikiama ši Dešimt Dievo…

Romos katalikų bažnyčios katekizme pateikiama ši Dešimt Dievo įsakymų interpretacija: 1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. ? 2. Netark Dievo vardo be reikalo. 3. Švęsk sekmadienį. 4. Gerbk savo tėvą ir motiną. 5. Nežudyk. 6. Nepaleistuvauk. 7. Nevok. 8. Nekalbėk netiesos. 9. Negeisk svetimo vyro ar svetimos moters. 10. Negeisk svetimo turto. Continue reading