Naujasis Testamentas / Tora

Книга Галатам, одна из самых непонятных книг в Библии

Книга Галатам, пожалуй, одна из самых непонятных книг во всей Библии. Фактически, вы прочитываете в ней совершенно противоположное тому, что на самом деле пытался сказать Павел. Павел был евреем и писал все свои письма с точки зрения древнееврейской перспективы мышления. К сожалению, за последние 2000 лет, слова Павла были радикально не поняты. Миллионы верующих по … Continue reading

Naujasis Testamentas

Полное число язычников должно придти к Богу

Полное число язычников должно придти к Богу. Выражение «полное число язычников» или «полное число народов» не появилось в послании к Римлянам из «ниоткуда». Слова “полнота язычников” впервые в Писании произнес Иаков, благословляя младшего сына Иосифа, Ефрема, в книге Бытие 48. И сказал Иаков Иосифу: И ныне два сына твои, мои они; Ефрем и Манассия, как … Continue reading

Naujasis Testamentas / Tora

Apie Šabatą ir kitus Dievo Įsakymus

Rom 7:6 parašyta : „ O dabar, numirę įstatymui, kuriuo buvome surišti, esame išsivadavę nuo jo, kad tarnautume atnaujinta dvasia, o ne pasenusia raide.“
Pasvarstykim kaip mes numirėme įstatymui ? įstatymas sako „Nepaleistuvauk“. Jei aš paleistuvauju tai įstatymas man atskleidžia, kad aš darau nuodėmę ( Rom 3:20) ir dėl to esu vertas mirties ( Rom 6:23). Taigi man akivaizdžiai reikalingas Gelbėtojas, tas kuris sumokėtų už mano nusikaltimą , kas atpirktų mane iš mano nuodėmės. Kristus prisiima mano kaltę ir miršta už mano nuodėme ant kryžiaus. Taip Jis mane apvalo nuo nuodėmės. Kad tai taptu realybe aš krikšto metu mirštu Kristumi savo nuodėmei. Taip aš tampu švarus ir įstatymas manes daugiau nebesmerkia, nes prieš jį stoviu švariu. Taigi dar kartą… kaip aš mumiriau įstatymui ? – apie tai aiškiai parašyta Rom 6:2 – mirdamas nuodėmei.
Jei numiriau paleistuvystės nuodėmei, tai yra jei aš apvalytas ir daugiau nepaleistuvauju, tai įstatymas negali manęs pasmerkti, aš esu laisvas nuo jo pasmerkimo.
Ir dabar kyla kitas klausimas kam gi aš buvau išlaisvintas Kristaus iš nuodėmės ar tam kad ir vėl gyvenčiau nuodėmėje ? Ap. Paulius šaukte šaukia Rom 6: 1,2- „jokiu būdu !“ juk jai Kristuje mirėme nuodėmei, jei įstatymas mūsų nebesmerkia tai neatstatinėkime tai ką sugriovėme, bet atnaujinta Dvasia, kuria gavome iš Kristaus krikšto metu, gyvenkime dvasia tai yra atiduokime savo kūno sąnarius į teisumo ginklus, kad nebevergautume nuodėmei. ( Rom 6:6). Nes jai vėl vergausime nuodėmei tai liudysime pasauliui kad Kristus yra nuodėmės, o ne teisumo tarnas. O tai jau piktžodžiavimas prieš Dievą. Continue reading

Naujasis Testamentas

Štai aš, Paulius, sakau jums

Gal 5:2 Štai aš, Paulius, sakau jums: jeigu būsite apipjaustyti, Kristus nebebus jums niekuo naudingas. 4 Jūs, ieškantys išteisinimo įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. Like · Share · January 22 at 7:06 Romualdas Repšys Na, ir kaip tai supranti? January 22 at 7:19am · Unlike · 1 Marko Markelijus jei tikintysis priemes Kristu negyvena Kristumi,o gyvena religija,tai tokiam Kristus niekuo nenaudingas January 22 at … Continue reading